12.ตัวอย่างน้องๆที่เรียนแล้วได้คะแนนสูงIELTS SAT

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng
                         แล้วสอบได้คะแนนสูง


สอบ IELTS คะแนนสูง

   31.jpg

      น้องน้ำทิพย์ielts.jpg

      2141262.jpg

      1141262.jpg

      ริก้า1412.jpg

      รวมIELTS2141262.jpg

      รวมIELTS141262.jpg

      IELTS1412622.jpg


สอบ SAT คะแนนสูง


นี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของผู้ปกครอง

ความประทับใจ0012.jpg

 

 

 
 

 

     50000ความ.jpg