ติวเพิ่มเกรด

          ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียนที่ Bright up tutor P'Jeng แล้วเกรดเพิ่ม
            
สามารถเพิ่มเกรดได้จริง ต้อง P'Jeng เท่านั้น



















1. ศิริพงษ์ เลิศพิริยะวณิชย์ (น้องเติม)
ได้เกรด 3.92 และสอบพูดภาษาอังกฤษได้รางวัลที่2 ของโรงเรียน

2. ลภัสรดา  หวังประเสริฐกุล (น้องซินเซีย)
สอบ Cambridge Exam ระดับ Movers ได้ถึง 15 โล่ห์

3. พัทธนดนย์ กานต์ดา (น้องบิว)
สอบได้เกรดเพิ่มจาก 2.5 เป็น 3.57

4. ทศพล (น้องโทนี่)
สอบได้เกรดจาก 3.7 เพิ่มเป็น 3.96

5. อดิศร (น้องน็อต)
สอบได้เกรดเพิ่มขึ้น

6. ธมกร สนธิธรรม (น้องซันซัน)
สอบ Reading ได้ที่ 1 ของชั้น

7. น้องโทเฟล
สอบได้ที่ 1 ่ของห้องและสายชั้นม.3

8. ชลธิชา  ปรีชานนท์
สอบได้เกรด 4 และได้ที่ 1 ของห้อง

9. ภัทรพล (น้องนท)
สอบได้เกรด 4.00 วิชาภาษาอังกฤษได้ที่ 1 ของชั้น

10. ชุติมา (น้องชุ)
สอบได้เกรด 4.00 ทุกวิชา

11. ภูมิพัฒน์  ธนลภัสวาณิชย์
เกรดเพิ่ม Math+Eng ป.4

12 อศิรวรรณ (น้องพราว)
เกรดเพิ่มจาก 3.7 เป็น 3.8 และคณิตศาสตร์ จาก 3.5 เป็น 4.00