สอบติดจุฬาลงกรณ์อินเตอร์

            Bright up tutor P'Jeng ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่สอบติด
                          จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอินเตอร์
CHULALONGKORN UNIVERSITY INTERNATIONAL PROGRAM

1. น้องโอ๊ค ชัยณรงค์ วิศิษฏ์ปัญญา   สอบติด  วิศวกรรมยานยนต์
2. น้องเอิร์ธ ณรงค์ชัย วิศิษฏ์ปัญญา  สอบติด วิศวกรรมยานยนต์
3. น้องฟ้า  ปพิชญา ศักดิ์เสรีชัย        สอบติด สถาปัตยกรรมศาสตร์