เรียนเพิ่มเกรด

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียนที่ Bright up tutor P'Jeng แล้ว เกรดเพิ่ม
            สามารถเพิ่มเกรดได้จริง ต้อง P'Jeng เท่านั้น
1. ยศดร  ธเนศานุรักษ์    โรงเรียน บูรณะศึกษา
2. อดิศร ปรีดานนท์        โรงเรียน นาคประสิทธิ์
3. พัทธนดนย์  กานต์คา  โรงเรียน สารสาสน์วิเทศนครปฐม จาก 2.5 เป็น 3.57
4.  ชลธิชา ปรีดานนท์     โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ได้เกรด 4
5. ภูมิพัฒน์  ธนลภัสวาณิชย์