น้องๆที่เรียนIELTS

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียน IELTS กับ Bright up tutor P'Jeng 
               แล้วได้ Overall 6.00 ขึ้น จากคะแนนเต็ม 9.00

1. น้องนิว                                     IELTS Overall 7.5
2. น้องอาร์ท คณิณพงศ์                 IELTS Overall 7.00
3. น้องฟรุ๊ค ปวริศ                          IELTS Overall 7.00
4. น้องเชอรี่ ศิริวรรณ                     IELTS Overall 7.00
5. โอ๊ค ชัยณรงค์                           IELTS Overall 6.50
7. ภูมิ พลวัฒน์                              IELTS Overall 6.50
8. วิน รัชชนนท์                             IELTS Overall 6.50
9. ออดี้ อิสราภรณ์                         IELTS Overall 6.00
10. โต กนกพิชญ์                          IELTS Overall 6.00
11. มีน วรินทร                              IELTS Overall 6.00
12. หมิว กวิสรา พาณิชย์อำนวยสุข IELTS OVerall 6.00