9.ตัวอย่างน้องๆที่สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่มาเรียนที่ Brightup center By P'Jeng

แล้วสอบติด จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอินเตอร์

CHULALONGKORN UNIVERSITY INTERNATIONAL PROGRAM
       
      

        
          

          4860472_n.jpg
      50000ความ.jpg