9.ติวเข้าจุฬาอินเตอร์

ติวสอบเข้าจุฬาอินเตอร์

 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่มาเรียนที่ Brightup center By P'Jeng

แล้วสอบติด จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอินเตอร์

CHULALONGKORN UNIVERSITY INTERNATIONAL PROGRAM
          

          

                 

             
                 

                   4860472_n.jpg

 

จุฬาอินเตอร์เป็นการเรียนระบบนานาชาติซึ่งเปิดสอนในคณะ

     1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA)

           - Accounting

           - International Business Management

     2. คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)

           - สาขา Applied Chenistry (เคมีประยุกต์)

     3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE) เปิดสอน 4 สาขา

           - Nano Engineeering (NANO)

           - Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)

           - Information and Communication Engineering (ICE)

           - Aerospace Engineering (AERO)

     4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาที่เปิดสอนได้แก่

          - In Architeetural Design (INDA)

          - Communication Design (Comm De)

     5. คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts)

          - สาขา Communication Management

     6. คณะอักษรศาสตร์ (BALAC)

         - สาขา Language and Culrure

     7. คณะจิตวิทยา (IIPP)

         - สาขา Psychological Science

CU-TEP หรือ Toefl หรือ IELTS หรือ SAT

SAT หรือ CU-AAT ขึ้นอยู่กับคณะที่เลือก

SAT หรือ CU-ATS ขึ้นอยู่กับคณะที่เลือก

CU-TEP คืออะไร?

      วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) การฟัง (Listening) การพูด (Speaking)  รายละเอียดเพิ่มเติม

CU-AAT คืออะไร?

     แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน หลัก ๆ ดังนี้

     1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้

          - Arithmetic

          - Algebra

          - Geometry

          - Problem Solving

     2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้

          - Understanding how the different parts of a sentence fit logically together

          - Finding the meaning of vocabulay in context

          - Identifying Sentence errors

          - Improving sentences and paragraphs   รายละเอียดเพิ่มเติม

CU-ATS ทดสอบอะไร?

แบบทดสอบ CU-ATS (Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

     - วิชาฟิสิกส์

     - วิชาเคมี     

นำผลสอบไปใช้อะไร?

     สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

CU-ATS (Nano) คืออะไร?

     แบบทดสอบ CU-ATS (Nano) (Apitude Test for Science (Nano) of Chulalongkorn University) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์(นาโน) ประกอบด้วย

          - วิชาฟิสิกส์

          - วิชาเคมี

          - วิชาชีววิทยา

นำผลสอบไปใช้ทำอะไร?

     เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียนที่ Bright Up Center ดีอย่างไร?

     ที่ Bright Up Center By P'jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้องๆ เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่านได้ตั้งแต่รอบแรก และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

*** น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้  ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร...ก็สามารถสอบได้เพียงปรึกษาเรา***


      50000ความ.jpg