7.ติวสอบเข้าMUIC

MUIC มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์
     วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย
ได้มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆและเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนอยากเข้าศึกษาต่อหลักสูตรก็จะมีด้วยกันหลายหลักสูตรให้น้องๆได้
เลือกหลักสูตรที่ตัวเองถนัดหรือชื่นชอบในหลักสูตรนั้นๆ หลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ อาทิ
      - หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
      - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
      - หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
      - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

Bright Up Tutor By P'Jeng ได้เปิดคอร์สติวหลักสูตรติวเข้า MUIC หรือ มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์
มีเปิดติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ สามารถลงคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์
MUIC ได้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานอย่างไร Bright Up Tutor By P'Jeng จะปูพื้นฐานให้กับน้องๆทุกคนที่มีความใฝ่ฝัน
ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ MUIC ได้ การสอบเข้า MUIC จะมี 4 ส่วนด้วยกันคือ
      1. Toefl ITP : ประกอบด้วย (Listening + Structure(ไวยกรณ์)+Reading
      2. Writing
      3. Mathematics
      4. Interview
น้องๆ สามารถเลือกคอร์สติวเข้า MUIC เตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้ มีเปิดติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ
Bright Up Tutor By P'Jeng เปิดติวมาแล้วด้วยประสบการณ์มากกว่า 17 ปี มีน้องๆ นักเรียนที่เรียน
คอร์ส MUIC 
สอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม
มีนักเรียนที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จมากกว่า 50,000 คน คลิ๊กตรงนี้ดูผลงานน้องที่เรียนแล้วสอบติดเพิ่มเติม