10.ติวเข้าธรรมศาสตร์อินเตอร์

ขอแสดงความยินกับน้องๆ ที่เรียนที่ Brightup Center P'Jeng 

        แล้วสอบติด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์

THAMMASAT UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE

 

17032560001.jpg

ทีมไทม์.jpg

 4860472_n.jpg

 

 ทำไมต้องเรียนที่ Bright Up Center?

       ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเชี่ยวชาญการสอนและด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

ทำให้เราเข้าใจน้องๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่ส่วนใหญ่น้องๆจะพบเจอในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ

เพื่อให้น้องๆทุกคนได้ผลลัพท์ออกมาดีเริ่ด โดยน้องๆทุกคนที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng สามารถสอบ

ผ่านได้และยังสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

         น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้ ไม่ว่าน้อง ๆ

มีพื้นฐานเป็นเช่นไร....เราสามารถช่วยให้น้อง ๆ เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้แน่นอนค่ะ

 

ธรรมศาสตร์อินเตอร์เป็นการเรียนระบบนานาชาติซึ่งเปิดสอนในคณะ

1. คณะวิศวะ/วิทยาอินเตอร์ (SIIT)

     - Engineering

     - Technology

     - Management

2. คณะวิศวะอินเตอร์ (TEP/TEPE)

3. คณะบัญชีบริหารอินเตอร์ (BBA)

     - Accounting

4. คณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ (BE)

5. คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษอเมริกันศึกษา BAS (British - American Studies)

6. คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ BEC (Business English Communication)

7. คณะศิลปศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา SEAS (Southeast Asian Studies)

8. คณะจีนศึกษา (PBIC)

9. คณะวารศาสตร์อินเตอร์ (BJM)

10. คณะรัฐศาสตร์ (BMIR)

 

สอนทุกตัวที่ใช้ในการสอบ

- TU-GET

- SMART I-II

- SAT

- IELTS

 

TU-GET คืออะไร ?

     TU-GET ย่อมาจาก THAMMASAT UNIVERSITY GENERAL ENGLISH TEST เป็นชื่อของแบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่จะประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ผลคะแนน TU-GET เป็นส่วนประกอบในการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือผู้ที่ประสงค์จะทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง โดยแบบทดสอบจะมีการวัดความรู้ 3 ด้านดังนี้

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

SMART I-II คืออะไร ?

     SMART 1 (Scholastic Management Aptitude Requirement Test สำหรับระดับปริญญาตรี หรือ SMART For Undergraduate Level เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยประกอบด้วย

     - วัดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ (60นาที)

     - วัดความสามารถด้านการอ่าน (60นาที)

     - วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60นาที)

     - วัดความรู้รอบตัว (15นาที)     รายละเอียดเพิ่มเติม   

 

SAT คืออะไร

     SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Tests หรือ Scholastic Assessment Tests มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนสอบ SAT นี้ไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์การใช้คะแนนนี้ต่างกันไป ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าใครก็ตามที่อยากสมัครเรียนในหลักสูตรนานาชาติไม่ว่าจะเป็นที่จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล หรือสถาบันอื่นๆ จะต้องสอบ SAT  กันแทบทุกคน วันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อสอบที่บางคนเรียก "แซท" หรือบางคนเรียก "เอส เอ ที" นั่นคืออะไรกันแน่ และทำไมหลักสูตรนานาชาติเกือบทุกแห่งถึงพร้อมใจกันรับผลสอบนี้กัน   รายละเอียดเพิ่มเติม

 

     น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมา แล้วจะสอบไม่ได้ ไม่ว่าน้องๆ มีพื้นฐานเป็นเช่นไร...เราสามารถช่วยให้น้อง ๆ เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้แน่นอนค่ะ


      50000ความ.jpg