11.คอร์สติว TCAS

Course ติวหลักสูตร TCAS
    TCAS เป็นระบบที่ใช้สำหรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาซึ่งใครหลายคน
ก็ใช้หลักสูตร TCAS ในการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS มีหลายรอบด้วยกัน
รอบที่1 Porfolio ช่วงเวลาที่สมัครจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมสามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
รอบที่2 โควต้า จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม สมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
รอบที่3  รับตรงร่วม/กสพท. ช่วงเดือนเมษายน จะเน้นวิชา GAT / PAT 9 วิชาสามัญ
           9 วิชาสามัญมีวิชา ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, 
           คณิตศาสตร์2 (สายศิลป์) และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)
รอบที่4 Admission ช่วงเดือนพฤษภาคม เน้นวิชา GAT/PAT50, GPAX20, ONET30
          สมัครได้ที่เว็บไซต์ ทปอ.
รอบที่5 รับตามอิสระ ช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน จะเน้นเรื่องคะแนนสอบ/คุณสมบัติ
          สามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง

Bright Up Tutor By P'Jeng ได้เปิดติวหลักสูตร TCAS จะมีติว PAT1, PAT2 , 9 วิชาสามัญ
GAT Eng, GAT เชื่อมโยง ONet น้องๆสามารถโทรปรึกษาเรื่องเรียนได้ฟรี 
Bright Up Tutor By P'Jeng
จะดูแลน้องๆ ทุกคนตลอดจนถึงการสอบด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี น้องที่เรียนสอบติดจริง 99%

ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม