คอร์สติวสอบเข้าจุฬาและธรรมศาสตร์

Course ติวเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอินเตอร์/ติวเข้าวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับเป็นการจัดอับดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยจากหลายสถาบันจัดอันดับ
ทั้งด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพด้านวิจัยและชื่อเสียงของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการ
มีการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับที่ดีมากและเป็นมหาวิทยาลัยที่ทุกคนต้องการที่จะเข้าไปศึกษา

Bright Up Tutor By P'Jeng ได้เปิดติวหลักสูตรติวสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชาที่ใช้ใน
การสอบเข้า
- IELTS
- SAT Math ทุกวิชา
- CU-TEP
- Toefl
น้องๆที่เข้ามาติวหลักสูตรสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ Bright Up Tutor By P'Jeng
สอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์หลักสูตรนานาชาติเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติมากมาย
เพื่อมารองรับความต้องการของน้องๆในสาขาวิชาต่างๆทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นอีกที่
ที่มีบุคคลสนใจเรียนเป็นจำนวนมากเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอีก 1 แห่ง 

Bright Up Tutor By P'Jeng ได้เปิดติวคอร์ส ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์
ติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ
วิชาที่ใช้สอบ
- IELTS
- SAT ทุกตัว
- TU-GET
- Toefl