หลักสูตรอินเตอร์

                      ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกแห่ง อาทิ
           หลักสูตร อินเตอร์
- มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์
                                     - มหาวิทยาลัยจุฬาอินเตอร์
                                     - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์

ติวทุกวิชาในการสอบได้แก่ SAT, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET
รับประกันคุณภาพจากน้องๆ ที่สอบติด 98% ทุกคนทุกรอบทุกเทอม
                         เพราะเราคือตัวจริงด้าน อินเตอร์
                      รึกษาแนะแนวฟรี!! Tel.080-243-1111


นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์  MUIC


นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่สอบติดจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอินเตอร์


นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากรอินเตอร์