ติวสอบเข้าม.1และม.4

                           
 ติวสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่1 และสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่4
โรงเรียนชื่อดังต่างๆทั้งภาคไทยและภาคEPและภาคInter ติวเข้มทุกวิชา
อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา  
สอนโดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญจาก อาจารย์ พี่เจ็ง 
เรียนก่อนได้เปรียบก่อนนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่ติวเข้าม.4น้องกอล์ฟ (ศักรินทร์  สำราญรัตน์)   สอบติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่ติวป.6 เข้าม. 1


1. น้องมิ้น (วรางคณา เกลี้ยงปราณีต) จบจาก โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา         สอบติด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
2. น้องแซน (จิรากิตติ์ บัวจันทร์)        จบจาก โรงเรียนตั้งพิรุณธรรม                 สอบติด โรงเรียนสตรีวิทยา 3
3. น้องติณณ์ (ติณณ์ อ่อนจันทร์)        จบจาก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สอบติด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
4. น้องอาร์ม (สราวุฒิ เกื้อรอด)          จบจาก โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา              สอบติด โรงเรียนเทพศิรินทร์