ติวสอบเข้าม.1และม.4

Course ติวเข้า ป.1, ม.1 และม.4 

 

ตลุยโจทย์เข้มข้น ป.1,ม.1 และม.4 โรงเรียนชื่อดังทั้งภาคไทยและภาคEPและภาคInter ติวเข้มทุกวิชา
อาทิ 
- คณิตศาสตร์     - Maht
- ภาษาอังกฤษ   - English
- วิทยาศาสตร์    - Science
- สังคมศึกษา     - Social
- ภาษาไทย 

โรงเรียนชื่อดังที่น้องๆนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อเปลี่ยนระดับชั้นซึ่งมีให้เลือกหลายโรงเรียนด้วยกัน
น้องๆสามารถเลือกติวเข้าโรงเรียนชื่อดังต่างๆ ได้ อาทิ เช่น
- โรงเรียนสวนกุหลาบ
- โรงเรียนเตรียมอุดม
- โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
- โรงเรียนสตรีวิทยา
- โรงเรียนเทพศิรินทร์
- โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
- โรงเรียนอัสสัมชัญ
- โรงเรียนสารสาสน์
- โรงเรียนกสินธร
- โรงเรียนโพธิสาร
- โรงเรียนกาญจนา
- โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ์
- โรงเรียนเลิศหล้า
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

Bright Up Tutor By P'Jeng เปิดสอนวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าทั้งภาคไทย ภาคEP ภาคInter
คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ 
นักเรียนที่ติวสอบเข้าสอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปี 
สามารถปรึกษาเรื่องเรียน ทดสอบวัดระดับความรู้ ฟรี


ผลงานน้องที่สอบติดม.1 โรงเรียนชื่อดัง

ผลงานน้องที่สอบติดม.4 โรงเรียนชื่อดัง