น้องๆที่สอบติดmuic

ผลงานน้องๆ ที่สอบติด Mahidol University International College (MUIC)
     น้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng แล้วสอบติดจริง 99%
                         ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม
 
 
              ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
              
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 21 พ.ค. 2560
                                 สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริง !! ต้อง P'Jeng เท่านั้น
                         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
              
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
                                 สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริง !! ต้อง P'Jeng เท่านั้น

 


              ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559
             สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริง !! ต้อง P'Jeng เท่านั้น             

1. น้องคอปเตอร์ (ธนดล อภิเกษมสันต์) จบจาก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
2.  น้องขนุน (กรัณย์พล สาริการินทร์)    จบจาก Silverton High School 
3.  น้องนนท์ (นิธิวัต พันธุ์พุฒ)              จบจาก โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
4.  น้องมิ้นต์ (บุญธิชา ดีสุวรรณ)           จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
5.  Eran (His - An  Chen)                 จบจาก ประเทศจีน
6.  น้องเพ้น (ฐานรุ่ง ลามาติพานนท์)     จบจาก       - 
7.  น้องเรนเดียร์ (สวิตตา ใจรักษา)        จบจาก โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
8.  น้องเอมมี่ (ปกฉ้ตร จารุสิริสิน)          จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
9.  น้องแคร์ (ศุภานันท์ วิวัฒน์วงศากุล   จบจาก โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
10. น้องอินดี้ (สราลัญ จูมกุมาร)            จบจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
11. น้องเพลง (โชติกา จันทร์ปาน           จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
12. น้องฟร้อง (พิทยาธร นิวงศ์วรกุล)    จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
13. น้องซี (สุรพล  จัง)                         จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
14. น้องตีตี (ปิยธิดา คาวรประชา)          จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
15. น้องหมีพลู (มณีรัตน์ ธนานันท์นุกุล)  จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
16. น้องเอมี่ (ปุณยาพร  ป้อมลาย)          จบจาก      -


         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559


1.น้องน้ำ
2. น้องมะเหมี่ยว
3. น้องนาย
4. น้องอ๊อฟ
5. น้องเฟิร์น


          ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 30 - 31 มกราคม 25591. ธัญญ์นารี เชื้อเจริญกรุง   จบจาก ประเทศอินเดีย
2. พงศวุฒิ  นาคนวล           จบจาก โรงเรียนเซนฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
3. ปาณิสรา  เล็กแคล้วภัย    จบจาก โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
4. ณปภา  ปัญญาวัฒนชัย    จบจาก     -
5. หรรษธร วัญชูริกรณ์        จบจาก โรงเรียนกสินธรเซนปีเตอร์
6. พิรญาณ์  กิจศุภนนท์       จบจาก Columba college (n2)
7. ภาสวิชญ์ ทรงจิตสมบูรณ์ จบจาก Harrow International School
8. ภูนัชชา ขจรกิตติยุทธ      จบจาก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
9. ฐิตาภรณ์  ชัชอานนท์       จบจาก อัสสัมชัญคอนแวนต์
10. ภาสกร  นันทนาวุฒิ       จบจาก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา


         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 25581. กัญญาณัฐ จิตรัตน์               จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
2. ณภัทร ญโญสุขี                  จบจาก St.francis Xiavier School
3. ณัฐชรินธร ญาณกรพันธุ์ธนา จบจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ
4. นพวรรณ พิริยวุฒิ                จบจาก โรงเรียนศึกษานารี
5. เลฏรวิศ  สุวินชรัตน์             จบจาก เซนต์คาเบรียล
6. ภิญญดา พุกกะเวส              จบจาก Harrow International School
7. ภัคพล  ทิพย์ทิพากร            จบจาก Shrewsbury International School
8. ภัทรณชัย ศศิประโยชน์        จบจาก สารสาสน์วิเทศบางบอน


       ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2558


1.ธนัส เพชราภิรัชต์         จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2. Alexandra Bish         จบจาก St.Andrews International School
3. กิตติมา ภัทรรังรอง       จบจาก Bumside High School
4. กนกชนม์  ตันติเวชกุล  จบจาก Hope Lutheran High School
5. สุชีมนต์ วาจารีย์          จบจาก Marie Upatham School
6. มฤณ ปัญญาวัฒนชัย    จบจาก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
7. ภัครพล ทิพย์พากร       จบจาก Shrewsbury International School
   
          ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด

MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม  2558


1. วารุณี คู่อรุณ          จบจาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต
2. ปวริศ กฤษฤานนท์  จบ IGCSE
3. สราวลี  ภัทรเสถียรกุล จบ GED
4. คณินพงษ์  ทองอำไพ จบ IGCSE
5. พิมพ์ชนก วินิจสิทธิ์ จบจาก โรงเรียนทิวไผ่งาม