4.คอร์สติวสอบเข้าม.1

คอร์สประถมศึกษาปีที่ 6 ติวเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 (ป.6 ติวเข้า ม.1)


    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่ากับ Grade 6 เมื่อน้อง ๆ เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แล้วน้อง ๆ ต้องมีการเตียมความพร้อมในการที่จะเข้าเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ช่วงนี้น้องต้องมีความพร้อมในทั้งด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิชิตโรงเรียนในฝัน
    ดังนั้นแล้วทาง P'Jeng Tutor จึงได้คิดหลักสูตรเตรียมการวางแผนการเรียนไว้ให้น้องๆ ที่จะเตรียมตัวเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1) 


ทาง P'Jeng ติวเตอร์ ได้จัดคอร์สไว้สำหรับน้องๆ ดังนี้

 
      ระดับ            สำหรับ                   รายละเอียด
1. ปูพื้นฐาน  สำหรับน้องป.6 เทอม 1 เป็นการวิเคราะห์ตีโจทย์ให้เป็น
2. พิชิตโจทย์      สำหรับน้องป.6ปิดเทอม ตุลาคม สอนโจทย์ที่ยากและเคยออก
ข้อสอบมาแล้ว
3. สรุปติวเข้ม      สำหรับน้องป.6
          เทอม 2
สอนเทคนิคพิชิตโรงเรียนในฝันตะลุยโจทย์ทุกรูปแบบ
 

ป.6 ติวเข้า ม.1 จะมีโรงเรียนชั้นนำที่น้องๆอยากเข้าศึกษาต่อ อาทิ เช่น

 - ร.ร มัธยมวัดนายโรง

 - ร.ร. สตรีวิทยา 1 - 3

 - ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

 - ร.ร. โยธินบูรณะ

 - ร.ร. อัสสัมชัญธนบุรี
 - ร.ร สาธิตปทุมวัน
 - ร.ร. โพธิสาร
 - ร.ร. สาธิตสวนสุนันทา
 - ร.ร. เตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี
 - ร.ร. เทพศิรินทร์
 - ร.ร. สวนกุหลาบ
 - ร.ร. กรุงเทพคริสเตียน
 ​ฯลฯ

 

 

ป.6 มีเรียน 2 หลักสูตร

1. เรียนหลัก คือติวเนี้อหาเข้มข้นทุกวิชาที่ใช้สอบครบถ้วน พร้อมทั้งเก็งข้อสอบให้น้องๆ

2. เรียนเสริม คือฝึกทำแนวข้อสอบปีที่ผ่านๆมาทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ พร้อมทั้งอธิบายแลเฉลยอย่างละเอียด

จากหลักสูตรที่เปิดสอนทั้ง 2 สูตรทำให้นักเรียนชั้น ป.6ไปสู่ประตูความสำเร็จมากที่สุด

นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้สามารถเอาความรู้ไปสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลได้ทุกโรงเรียน

 

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

น้องๆสามารถเรียนเดียว (คนเดี่ยว) จัดกลุ่ม เพื่อนๆมาเรียนเอง  ตั้งแต่ 2-10 คน โดย สามารถเลือกวิชา   บท  และเรื่อง  ที่ต้องการเรียนได้สำหรับน้อง 
ที่มีปัญหาการเรียนโดยเรียน อ่อน/ไม่ทันเพื่อน หรือ  ติวเพื่อให้เกิดความชำนาญเช่น วิทย์, คณิต, อังกฤษ, ภาษาไทย, และสังคม เห็นผลภายใน1คอร์ส   
ถ้านักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ โดยนักเรียนจะได้เรียนเดี่ยวตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่ชำนาญเฉพาะวิชา(ตรงตามวิชาเอกของอาจารย์)

 

 

คอร์สกลุ่ม

เป็นการเรียนการสอนแบบหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
แต่ละกลุ่มจะมีขนาดไม่เกิน 10-15 คนเพื่อความมีประสิทธิภาพในการสอนค่ะ
 น้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ต้องการเรียน เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา,
วิทยาศาสตร์ และน้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวกค่ะ


 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา" 
 

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลา 16 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!

ปรึกษาวางแผนการเรียนปรับพื้นฐานสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!!

 


  


นี่คือส่วนหนึ่งของน้อง ๆ ที่มาเรียนติวป.6 เข้า ม.1

ผลงานน้องที่สอบติดม.1 โรงเรียนชื่อดัง

 
 

              หลักสูตรเนื้อหาการสอน
           ตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ


คณิตศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

ภาษาอังกฤษ    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 6


วิทยาศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6นี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของผู้ปกครอง

 

คำชม6.jpg

 


 
 

​​

    50000ความ.jpg