6.นี่เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของน้องที่มาเรียนที่พี่เจ็งติวเตอร์แล้ว

ผลงานน้องๆ ที่สอบติด Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)
     น้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng แล้วสอบติดจริง 99%
                         ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

1610.jpg

เคน600.jpg

 1710256118.46.jpg

57.jpg

171025611851.jpg

56.jpg

แบม1710.jpg

เฟรช1710.jpg

191025611809.jpg

บี่บี๋01.jpg

เอ็น2212.jpg

171025611853.jpg

191025611808.jpg

171025611732.jpg

ลอซู1910.jpg

โอ๊ค.jpg

ปิ่น.jpg

แพรว2212.jpg

น้องมุก2612.jpg

รวม MUIDS 151262.jpg

 

 

 

                       ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL DEMONSTATION SCHOOL (MUIDS)

สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริงต้อง P'Jeng Tutor เท่านั้น1. น้องทอฝัน อภิชญา  อัศวตั้งเสถียร  จบจาก โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
2. น้องตาต้า  ณิชานันท์  สายมาลา     จบจาก โรงเรียนสาธิต(มัธยม)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยุธยา
3. น้องฝ้าย  ศริยา  สิงหพล                จบจาก โรงเรียนเพลินพัฒนา
4. น้องเมก้า  เมธา  เมธาวิศาล            จบจาก British Columbia International School
5. น้องเฟท นิติกร   สะสมวงศ์             จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

                         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL DEMONSTATION SCHOOL (MUIDS)

สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริงต้อง P'Jeng Tutor เท่านั้น1.  ญาณิน   เกษมสัน             จบจาก   โรงเรียนเพลินพัฒนา
2.  ศศิธร     นพเกล้า              จบจาก   โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก
3.  ภีมปณต  พงษ์ไทย            จบจาก   โรงเรียนสงวนหญิง
4.  ธัญญ์ฐิตา สิมะนิธิพงศ์         จบจาก  โรงเรียนสงวนหญิง
5.  ธีรดนย์    พูณขำ                จบจาก  โรงเรียนเพลินพัฒนา
6.  แอนนา    เดวิส                  จบจาก  โรงเรียนเลิศหล้า
7.  ศุภณัฐ     ศรีผองอินทร์        จบจาก  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
8.  ขวัญชนก  ชัยชนะโยธินวัชร  จบจาก  โรงเรียนเขมะอนุสรณ์
9.  ธยาน์  งามประวัติดี             จบจาก  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
10. จิรภาส กิติประเสริฐ            จบจาก  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
11. พิมพ์พิสุทธิ   สกุลรุ่งทรัพย์  จบจาก  โรงเรียนสงวนหญิง
12. วรินทร  เสมอภาค              จบจาก  โรงเรียนเลิศหล้า
13.  จริชญา  นิมิตปัญญา          จบจาก   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
14. อริสรา  ภัทรอัจริยกุล          จบจาก  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
15. นุชา  โปวอนุสรณ์               จบจาก  โรงเรียนร่วมฤดีอินเตอร์


               ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL DEMONSTATION SCHOOL (MUIDS) 
    

1. บูม (นิธิศ กวีวรศาสตร์)              จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
2. อ้าย (จนิสตา ชัยกาญจนาศักดิ์)  จบจาก โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนา
3. พูน์ (ปัญญธร โชติภัทรวาณิช)     จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ
4. ปัน (เบญญาภา แก้วจินดา)         จบจาก โรงเรียนสตรีวิทยา1
5. กอล์ฟ (ศรัณญ์ โชติประดิษฐ์)      จบจาก โรงเรียนทิวไผ่งาม
6. ป๋อม (ณัชชา รจนานนท์)             จบจาก โรงเรียนจิตรลดา
7. ตะนอย (นาตรีทิพย์ สุทธิสารณกร) จบจาก โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
8. นาเดีย (ธนากาน จินดาโชติสิริ)      จบจาก โรงเรียนสาธิตจุฬา
9. เม่ย (ณัชฌา อภิโชคสถาพร)         จบจาก British columbia International school
10. ดาด้า (รินรดา เชาวลิต)               จบจาก โรงเรียนราชินี
11. เอิน (ดวงจรินทร์ ศิริจงกลทอง)    จบจาก โรงเรียนราชินี
12. จีน (สุชานุช พุทธประภาศรี)        จบจาก Saint Juseph 
13. ลูกแก้ว (แก้วกวี ปลื้มเจริญ)        จบจาก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
14. ฟาง (พิชญ์ เลาฟวิโรจน์)            จบจาก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
15. แบงค์ (ฐิติสิทธิ์ ลิวิตขจร)           จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2
16. ตวง (เปรม เรืองคณา)                จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17. มีน (ธันยพร ชื่อตระกูลวงศ์)        จบจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
18. เอมี่ (ศิริวรรณ เผ่าปฏิมากร)        จบจาก โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
19. ออย (ศศิภา ชุณหรุ่งโรจน์)         จบจาก โรงเรียนเลิศหล้า
20. จ๋า (กมลวรรณ เอมอ่อง)             จบจาก โรงเรียนราชินี
21. ติงติง (เวธกา ปรจักษ์ชัยกุล)       จบจาก โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต์
22. ซัน (จิตตานันท์  พันธ์สิริกร)        จบจาก โรงเรียนสงวนหญิง


 


คามเอาใจใส่.jpg

 


4860472_n.jpg

 

       เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

       ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                    เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

       ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

       น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

       น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่


50000ความ.jpg 

 


คามเอาใจใส่.jpg

 


4860472_n.jpg

 

       เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

       ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                    เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

       ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

       น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

       น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่


50000ความ.jpg 

คามเอาใจใส่.jpg

 


4860472_n.jpg

 

       เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

       ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                    เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

       ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

       น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

       น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่


50000ความ.jpg