1.ติิวเพิ่มเกรด

Course ติวเพิ่มเกรด
     คอร์สติวเพิ่มเกรดอ.1-ม.6 ทุกวิชา เกรดเพิ่มจริง 100% คอร์สติวเพิ่มเกรดทุกระดับชั้น
ติวตั้งแต่อนุบาล (อ.1-อ.3), ประถมต้น (ป.1-ป.3), ประถมปลาย (ป.4-ป.6), มัธยมต้น (ม.1-ม.3)
มัธยมปลาย (ม.4-ม.6) โดยทางสถาบัน Bright Up Tutor By P'Jeng (พี่เจ็งติวเตอร์) มีเปิดติว 
ในทุกวิชา ทั้งภาคไทย (ภาคสามัญ) ภาค English Program (ภาคEP) และ ภาคInternational
Program (ภาค Inter) อาทิ

- คณิตศาสตร์ (Math)                                    
- วิทยาศาสตร์ (Science)
- ภาษาอังกฤษ (English)
- ภาษาไทย (Thai)
- สังคม (Social Science)
- ฟิสิกส์ (Physics)
- เคมี (Chemistry)
- ชีววิทยา (Biology)
- ภาษาจีน (chinese)
- ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
มีทั้งคอร์สเรียน 1) เดี่ยว (ตัวต่อตัว) สามารถเลือกวัน, เวลา, และเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้
                    2) กลุ่ม (ที่ทางน้องๆจัดมาเอง) โดยสามารถชวนเพื่อนๆมาเรียนได้สามารถเลือกวัน
                        เวลา, และเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้
                    3) กลุ่ม (ทางสถาบันจัดไว้ให้) มีให้เลือกหลายช่วงเวลา กลุ่มละไม่เกิน 9 คน เพื่อ
                       ประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียน
มีคอร์สดังนี้
    1) ติวล่วงหน้าปิดเทอมใหญ่ (summer)
    2) เปิดเทอม1
    3) ติวสอบกลางภาค (Midterm)
    4) ติวสอบปลายภาค (Final)
    5) ติวล่วงหน้าปิดเทอมเล็ก
    6) เปิดเทอม 2
ติวสอบ O-Net ป.6, ม.3, ม.6 ติวสอบเข้า ป.1, ม.1, ม.4 โรงเรียนชื่อดังทุกแห่ง

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้งตลอด
เวลา 16 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'Jeng ได้ทำให้น้องๆนักเรียน
ประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุกClass สอนสด ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 กว่าบาท
ต่อเดือนเท่านั้น มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน !!

ปรึกษาวางแผนการเรียน ปรับพื้นฐาน สอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!

นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆที่เรียนกับ Bright up Tutor By P'Jeng
                    แล้วประสบความสำเร็จ     

 

ซินเซีย.jpg

   124.jpg

   141.jpg

   ออร์แกน911.jpg

   เหมยหลี่1711.jpg

   นิวนานา1511.jpg

   โอปอ711.jpg

   น้องอาร์ค1012.jpg

   น้องพราว1012.jpg

   น้องเคน.jpg

   2411.jpg

    น้องชุ.jpg

    น้องโทเฟล.jpg

    นท เกรด4.jpg

13.11.2015.jpg

4.11.2015.1.jpg

8.2.2017.jpg 

image.jpg

พีท.jpg

12647667_734543650016236_1756436873_n.jpg

ซันซัน14-5.jpg

        

   


        

       

           50000ความ.jpg