2.คอร์ส Summer/เปิดเทอม เปิดรับสมัครแล้ว สมัครด่วนก่อนเต็ม

Course วิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยระดับ ปริญญาตรี
จุฬาอินเตอร์ 
ธรรมศาสตร์อินเตอร์
มหิดลอินเตอร์ (MUIC)
และมหาวิทยาลัยอินเตอร์ทุกแห่ง
ติวทุกวิชา อาทิ
Math
Statistics
Finance
Accounting

​MUIC Courses
วิชาที่สอน มีดังนี้

Refresher Math (RM), Intensive Math (IM), Fundamental Math (FM), Principle of Math (PM), General Math (GM), Calculus Fundamental Statistics (FS), Financial Accounting (Acc 1BA), Managerial Accounting (Acc 2 BA), Account for TIM,Introduction to Economics, Microeconomics, Macroeconomics, Intermediate Macroeconomics, Intermediate Microeconomics, Business Finance, Financial Management, Econometrics,Fundamental Chemistry, General Chemistry, Fundamental Physics, General Physics, Fundamental Biology, Japanese, French, chinese, English (ERS,ECI-IV)