2.สอบติด ป.1 โรงเรียนชื่อดัง

ติวสอบเข้าป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนชื่อดังต่าง ๆ

สอน - เชาว์ปัญญา (คิดวิเคราะห์โจทย์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ)

-คณิตศาสตร์

-ภาษาไทย

-ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ความรู้รอบตัว

เน้นสอบเข้า 

สาธิตจุฬา               สาธิตเกษตร     

สาธิตประสานมิตร   สาธิตราม         

 เซนต์คาเบรียล      เซนต์ฟรัง 

 อัสสัมชัญ             สาธิตสวนสุนันทาภาค EP   

 อนุบาลสามเสน MEP    ราชวินิต MEP

ควบคุมหลักสูตร โดย

รศ. ชัชชัย โกมารทัต

ผศ. ดร. สมพร  โกมารทัต

และอาจารย์พี่เจ็ง

เห็นผลจริง 100% 


เนื้อหาหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา
 

     ชั้นประถมศึกษาเป็นการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามบทบาทหน้าที่ของนักเรียนทาง Bright Up Tutor By P'Jeng
จึงได้เห็นความสำคัญในการศึกษาของน้องนักเรียนจึงได้มีการวางแผน
การเรียนให้กับน้องๆ ให้น้องๆได้ศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มคือตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 (ป.1-ป.6)
     เพราะการเรียนตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้น้องๆ รักในการเรียนและใส่ใจในการ
เรียนการศึกษามากขึ้นการศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ที่มุ่งพัฒนาการเรียนให้ดีที่สุด ให้มีความสามารถในการใช้ชีวิตให้น้องๆมีความรู้
และทักษะพื้นฐานในระดับต้นๆ และในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
     ดังนั้นทาง Bright Up Tutor By P'Jeng จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรและได้มีการ
วางแผนระบบการเรียนการสอนเพื่อให้น้องๆ ทุกคนที่มาเรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng
ได้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     - น้องๆมีทักษะขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้น
     - น้องๆมีเกรดเพิ่มขึ้น
     - น้องเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น
     เพียงแค่ในระยะเวลาอันสั้น เรามั่นใจ ที่จะดูแลน้องๆ ทุกคนเปรียบเสมือนเป็นบุตรหลานของเราเอง
และผู้ปกครองจะไม่เสียเงินและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอน

- เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)

- เรียนกลุ่ม (กลุ่มจัดมาเองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนถึง 10 คน) หรือ กลุ่มที่ทางสถาบันจัดให้


Bright Up Tutor By P'Jeng สอนแบบติวเข้มในวิชาต่าง ๆ ที่น้องๆเรียน 
  
- คณิตศาสตร์ (Math)
  - ภาษาอังกฤษ (English)
  - วิทยาศาสตร์ (Science)
  - ภาษาไทย (Thai)
  - สังคมศึกษา (Social Science)
ทั้งภาคไทย (สามัญ) , English Program (EP)
Gifted / IE / IEP / Bell , International Program

 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลา 17 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!

ปรึกษาวางแผนการเรียนปรับพื้นฐานสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!!