Brightupkids
                        ​

Franchise Opportunity (โอกาสทางแฟรนไชส์)

 

            มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ ให้เด็กๆ เพื่อเป็นรากฐาน

                          ให้กับประเทศกับ Franchise

                    ที่มีมาตรฐานและหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม

                    พร้อมคืนทุนเร็ว กับ Bright Up Kids

               
       
             

             

             
             
            
             
                      

             
             

                

 


 

              

              
              
              
              
              
              
              

 

               
               
                                
               
                
               
                 
               
                
               
 


             
                
                

 
             
                
                
 
               
                
                
 

                
                
 

                
                
 

                
                
 


              
              
               
              
               
              
              
               
              
 


             
              
              
              
               

              
              
               
              
              
               
              
              
               
              
              
               
              
             
              
               
              
              
               
              
             

              
             
             
              
             
             

                          

              

              
               
              
              
              
              
               
             
               
              
              
                
              
              
               
              
               
               
               
                
               
               
                
               
               
 


           
             
             
             
                
               
               
              
             
             
              
             
             


 

             
             
             
                          
             
             
               
              
              
              
             
             
 


             
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             

             
             
 

              
              
 


บรรยากาศการเรียนของน้องๆของสาขาแฟรนไชส์ Bright Up kids (เพิ่มเติม)


               
               
               
               
               
              
              
              
              
              
              
              
             
              
              
              

              

              

              
             
 

                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 

 

Bright Up Kids คือ  ?

Bright Up Kids  เป็นระบบการเรียนที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน มี่นักเรียนที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน โดยหลักสูตรของ Bright Up Kids เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง   โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่า สามารถวัดผลและเห็นผลได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้น  Bright Up kids    เป็นระบบแฟรนไซส์การศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดย รศ.ชัชชัย  โกมารทัต  และ ผศ. ดร. สมพร  โกมารทัต  และอาจารย์พี่เจ็ง  นางสาวธิตินาจ  ลีลาองอาจและกลุ่มคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เข้าใจ และเข้าถึงเนื้อหาของวิชาหลัก 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย  เนื่องจากทั้งสี่วิชานี้เป็นหัวใจหลักของระบบการศึกษาไทย และทั่วโลก โดยไม่ว่าน้องๆ นักเรียน จะถนัดทางด้านไหนก็จะสามารถต่อยอดการเรียนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

            อนึ่งทาง Bright Up Kids ได้มีการเปิด Franchise ให้ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเด็กไทยในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของสถาบัน

             

ประวัติความเป็นมา

รายละเอียด : จากประสบการณ์กว่า 16 ปี ที่ทาง Bright Up Center ได้ถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาที่ดีในการเรียนของน้องๆ จึงทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องของการศึกษาที่ยังขาดเนื้อหาที่สำคัญ และเทคนิคที่ดีในการเรียน จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาในการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีและเทคนิคที่สำคัญต่างๆ ให้น้องๆ นักเรียนได้เข้าใจการเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการสอบแข่งขันในห้องเรียนและสอบแข่งขันในระบบสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

 

ทำไม Bright Up Kids ถึงเป็นแฟรนไชส์กวดวิชาอันดับ 1

        อนึ่งเมื่อสำรวจดูจะพบว่านักเรียนโดยเฉพาะทางต่างจังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญ เป็นจำนวนมาก ทาง Bright Up Kids ได้พัฒนาการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียน น้อง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้มีความรู้ทัดเทียมกันทุกภูมิภาคโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ คือ Bright Up Center (สำนักงานใหญ่) แต่น้องๆ สามารถเข้าเรียนกับ Bright Up kids ซึ่งมีสาขากระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยหากน้องคนไหนใกล้ที่ใดก็สามารถติดต่อได้ในละแวกที่ใกล้บ้านของตนเองได้

 

จุดเด่นที่เหนือกว่า

1. จ่ายค่าแฟรนไชส์เพียงครั้งเดียวหากครบกำหนดสัญญาต่อสัญญาให้ฟรีโดยไม่เก็บเพิ่มอีก

2. คืนทุนและทำกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น

3. ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลตลอด

4. คืนทุนเร็ว

5. ลงทุนน้อย 

6. หลักสูตรมีมาตรฐานจริง เนื่องจากมีนักเรียนที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน

7. บริหารโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งไทยและสากล และมีการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

 

หลักสูตรของ Bright Up Kids

 

โดยแบ่งตามความถนัดและความสามารถของผู้ประกอบการคือ

1. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคไทย

2. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคInter,EP

3. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคไทย

4. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคInter,EP

5. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคไทย

6. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคInter,EP
7. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาไทย 
Bright Up Thai For Kids
8.
ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาจีน Bright Up Chiness For Kids 

9. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคไทย

10. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคInter,EP
11. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคไทย

12. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคInter,EP
13. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคไทย

13. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Teen ภาคInter,EP
14. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาไทย Bright Up Thai For Teen
15.
ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาจีน Bright Up  Chiness For Teen

 

เงื่อนไขการลงทุน :

  

               1) ค่า Franchise เริ่มเพียง 79,000 บาท (สัญญา 4 ปี) (ครบสัญญา 4 ปี ต่อฟรีไม่เก็บเพิ่ม)

                               

              2) ค่า Royalty Fee 23% ของรายได้จากค่าเล่าเรียน

 

              3) ค่าใช้จ่ายตกแต่งศูนย์และสถานที่สำหรับเปิดศูนย์เรียน

 

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

 

1) การฝึกอบรมผู้ประกอบการโดยมีการจัดการอบรมและให้คำปรึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดศูนย์ในทุกด้าน

 

2) Certificate for trainer

 

3) อุปกรณ์การสอน + หนังสือหลักสูตร + แบบฝึกหัด

 

4) คู่มือการจัดศูนย์

 

5) ป้ายโลโก้ และ Standy

 

6) โบรชัวร์จำนวน 1,000 แผ่น
 

7) เสื้อทีม Bright Up Kids

8) กระเป๋า Bright Up Kids

 

9) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website / Facebook ของทางสถาบันให้การสนับสนุน

 

ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

10) สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า (โลโก้)

 

11) สิทธิในการใช้หนังสือของ Bright Up Kids

 

12) สิทธิการใช้ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบัน

 

13) ให้คำปรึกษาการบริหารงานมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด

 

14) จัดการอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนในระบบ Bright Up Kids

 

**เพียงมีทำเลที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน , ตึกแถว หรือ บริเวณใกล้ โรงเรียน หรือแหล่งชุมชน ก็สามารถเปิดศูนย์ Bright Up Kids ได้

 

เราเป็น Franchise ที่เพียบพร้อมมีทุกอย่างให้ผู้ประกอบการ พร้อมเปิดศูนย์ได้ทันที

    

            1) มีใจรัก มีความมุ่งมั่น อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง

 

                                         

               2) มีความรับผิดชอบสูง

 

                                       

           3) มีพื้นฐานการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องจบด้านคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาไทย โดยตรงหรือไม่จำเป็นต้องจบวุฒิครู)


ไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยทำธุรกิจหรือมีประสบการณ์มาก่อนเพียงมีใจรัก

     เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน

   กับ แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คืนทุนเร็ว เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

                                          

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา

       

โทร. 097-341-5373 

 

Line : @brightupkids (มี@ข้างหน้าด้วยนะคะ)

หรือ กดที่ Link นี้นะคะ https://lin.ee/BS4hlI0

 

โทรด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

 

 

 

มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ให้กับเด็ก ๆ

เพื่อเป็น
รากฐานให้กับประเทศกับ Franchise ที่มีมาตรฐาน

และหลักสูตร
ที่ยอดเยี่ยม คืนทุนเร็ว กับ Bright Up Kids กันนะคะ

 

 

 

 

tag: แฟรนไชส์กวดวิชา,แฟรนไชส์การศึกษา,แฟรนไชส์ภาษา,แฟรนไชส์สอนพิเศษ,แฟรนไชส์ทำเงิน,แฟรนไชส์ขายดีมาก,แฟรนไชส์ทำแล้วรวย,แฟรนไชส์คุมอง,แฟรนไชส์ที่น่าสนใจ,เรียนพิเศษพัทลุง,กวดวิชาพัทลุง,เรียนพิเศษลพบุรี,กวดวิชาลพบุรี,เรียนพิเศษเชียงราย,กวดวิชาเชียงราย,เรียนพิเศษพระราม3,กวดวิชาพระราม3,เรียนพิเศษลาดกระบัง,กวดวิชาลาดกระบัง chulatutor

เรียนพิเศษพัทลุง, เรียนพิเศษม่วงค่อม, เรียนพิเศษขอนแก่น, เรียนพิเศษเชียงราย, เรียนพิเศษเมืองทองธานี เรียนพิเศษพระราม3, เรียนพิเศษลาดกระบัง, เรียนพิเศษกทม, เรียนพิเศษกรุงเทพฯ, แฟรนไชส์กวดวิชา, แฟรนนไชส์การศึกษา, แฟรนไชส์ภาษา, แฟรนไชส์สอนพิเศษ,แฟรนไชส์คุมอง,แฟรนไชส์ทำเงิน, แฟรนไชส์ขายดีมาก, แฟรนไชส์ทำแล้วรวย, แฟรนไชน์ที่น่าสนใจ,บ้านรักภาษา