CU-BEST

CU-BEST เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT ซึ่งประกอบด้วยส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา โดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับCUBEST ภาษาไทย และ 2 ครั้ง สำหรับ CUBEST ภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ CU-BEST มีอายุ 2 ปี สำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ  

 

หลังจากที่สอบแล้วประมาณ4 - 7 วัน ผู้สอบสามารถเข้ามาตรวจผลคะแนนได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ลงทะเบียนเช่นกัน และใช้ผลคะแนนที่ประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ส่งเป็นหลักฐานการสมัครได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอผลสอบในรูปกระดาษแจ้งผล 

หลักสูตรที่ต้องใช้คะแนนสอบ CU-BEST ในการยื่นใบสมัคร ได้แก่ :
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
- หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฺฑิต

 

ตารางสอบ CU-BEST

 

ครั้งที่

เริ่มรับสมัคร Online

หมดเขตรับสมัคร

ประกาศผังสอบทาง
Website

วันสอบ
(วันอาทิตย์)

1/56

เริ่ม 15 ธ.ค. 55 ถึง 15 ก.พ. 56 23 ก.พ. 56 3 มี.ค. 56

2/56

เริ่ม 1 มี.ค. 56 ถึง 30 เม.ย. 56 11 พ.ค. 56 19 พ.ค. 56

3/56

เริ่ม 1 ส.ค. 56 ถึง 20 ก.ย. 56 28 ก.ย. 56 6 ต.ค. 56

4/56

เริ่ม 1 ต.ค. 56 ถึง 20 ต.ค. 56 26 ต.ค. 56 3 พ.ย. 56

5/56

เริ่ม 1 พ.ย. 56 ถึง 20 พ.ย. 56 30 พ.ย. 56 8 ธ.ค. 56

วิธีการสมัครสอบ CU-BEST
1.) หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ มาที่หลักสูตรฯ      
2.) ผู้สมัครสอบจะต้องนำใบ Pay-In ที่สั่งพิมพ์หลังจากการสมัครแล้วไปชำระค่าสมัครสอบที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (หรือใน7-11) ทุกสาขา ภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบออนไลน์)    โดยก่อนจะชำระเงิน ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบน Pay In Form ด้วย
3.) เมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครสามารถเข้ามาเช็คสถานะการสมัครได้ ประมาณ 2-3 วันหลังจากชำระเงิน จากในเว็บที่สมัคร   โดยทำการ log-in เข้าไปดูสถานะในระบบ (หลักสูตรจะไม่ส่งบัตรสอบไปให้ ผู้สอบจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันเข้าสอบ)                            
4.) ตรวจสอบวันที่ประกาศผังสอบ โดยในวันนั้น ให้เข้าระบบเพื่อดูเลขประจำตัวสอบ จากหน้าเดียวกันกับที่ได้ดูสถานะในระบบ  และเปรียบเทียบสถานที่สอบ จากผังสอบที่ประกาศเอาไว้บนหน้าประกาศข่าวของเว็ปไซต์ mbachula.info              
5.) ในวันสอบ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าสอบเท่านั้น (ไม่มีการอนุโลม ในกรณีบัตรหาย หรือกรณีใดๆทั้งสิ้น)                                           
6.) หลังจากสอบเสร็จประมาณ 4 - 7 วัน ผู้สมัครสามารถ log-in เข้าระบบที่เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์เพื่อเช็คคะแนนสอบได้ทันที สำหรับผลสอบตัวจริง จะส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในเว็บไซต์

 

 

“ทางสถาบัน Bright up center by P’JENG มีเปิดสอนคอร์ส CU-BEST โดยนักเรียนที่มาเรียนสอบได้ถึง 98% ทุกรอบ” รายละเอียด...

 

Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                 เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่