มัธยมปลาย


- เดี่ยว (ตัวต่อตัว)
- กลุ่มจัดมาเองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถึง 15 คน 
คณิตศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 [T2]
      
ภาษาอังกฤษ    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

วิทยาศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.6
เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 - ม.6
เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4 - ม.6
 
หลักสูตรเรียนส่วนตัว
น้องๆสามารถเรียนเดียว (คนเดี่ยว) หรือจัดกลุ่มกับเพื่อนๆ มาเรียนเอง ตั้งแต่ 2-10 คน โดย สามารถเลือกวิชา บท และเรื่องที่ต้องการเรียนได้โดยทางสถาบันจะใช้ครูที่ชำนาญเฉพาะด้านและวิชา
นั้นๆคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน เป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวกับ คุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
 
 
คอร์สกลุ่ม
เป็นการเรียนการสอนแบบหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
แต่ละกลุ่มจะมีขนาดไม่เกิน 10-15 คนเพื่อความมีประสิทธิภาพในการสอนค่ะ
ทางสถาบันมีการสอน 2 แบบคือ
1.แบบคอร์สเดี่ยวจะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
2.แบบคอร์สกลุ่มจะเป็นการเรียนแบบหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
น้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ต้องการเรียนเช่น ภาษาไทย, อังกฤษ, เลข, สังคม,วิทยาศาสตร์เลือกวัน และเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวก
โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่02-889-2975
080-243-1111
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

น้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ต้องการเรียน เช่น เคมี, ชีวะ, ฟิสิกส์,ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และน้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวกค่ะ