GALLERY

7.ทดสอบวัดระดับความรู้ฟรี

นี่คือส่วนหนึ่งของน้อง ๆ ที่มาเรียนติวป.6 เข้า ม.1

ผลงานน้องที่สอบติดม.1 โรงเรียนชื่อดัง

 

 

คณิตศาสตร์
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6