เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.6

เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.6

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 ปรากฏการณ์คลื่น

1. ชนิดของคลื่น

2. ส่วนประกอบของคลื่น

· สันคลื่น (Crest)

· ท้องคลื่น (Crest)

· แอมพลิจูด (Amplitude)

· ความยาวคลื่น (wavelength)

· ความถี่ (frequency)

· คาบ (period)

· อัตราเร็วของคลื่น (wave speed)

3. สมบัติของคลื่น (wave properties)

· การสะท้อน (reflection

· การหักเห (refraction)

· การเลี้ยวเบน (diffraction)

· การแทรกสอด (interference)

บทที่ 2 เสียงและการได้ยิน

1. คุณสมบัติของเสียง

2. การเกิดคลื่นเสียงและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง

3. บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง

4. การสั่นพ้อง (Resonance)

บทที่ 3 แสงและการมองเห็น

1. แสงและการเกิดภาพ

2. แสงและการหักเห

3. เลนส์

4. เส้นใยนำแสง เลเซอร์

5. ความสว่างและการมองเห็น

บทที่ 1 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

3. คลื่นวิทยุ

· คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ

· รังสีอินฟาเรด (infrared rays)

· แสง (light)

· รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet rays)

· รังสีเอกซ์ (X-rays)

· รังสีแกมมา (Y-rays)

บทที่ 2 สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์

1. การแทรกสอดของแสง

2. เกรตติ้ง

3. ระยะห่างแนวกลางของช่องคู่และช่องเดี่ยว

4. โพลาไรเซชัน

บทที่ 3 ฟิสิกส์อะตอม

1. แบบจำลองของ

2. แบบจำลองของทอมสัน

3. การทดลองของทอมสัน

4. แบบจำลองชองรัทเทอร์ฟอร์ด

บทที่ 4 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

1. แบบจำลองของนิวเคลียส

2. ปฏิกิริยานิวเคลียร์

3. พลังงานนิวเคลียร์

4. รังสีคอสมิก