มัธยมต้น

- เดี่ยว (ตัวต่อตัว)
- กลุ่มจัดมาเองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถึง 15 คน  
                  
 
คณิตศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 [T2]

ภาษาอังกฤษ    
 
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3

วิทยาศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

 
 

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

 

น้องๆสามารถเรียนเดียว (คนเดี่ยว) หรือจัดกลุ่มกับเพื่อนๆ มาเรียนเอง ตั้งแต่ 2-10 คน โดย สามารถเลือกวิชา บท และเรื่องที่ต้องการเรียนได้โดยทางสถาบันจะใช้ครูที่ชำนาญเฉพาะด้านและวิชา

นั้นๆคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน เป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวกับ คุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน

 

 
 

คอร์สกลุ่ม

 

เป็นการเรียนการสอนแบบหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน

แต่ละกลุ่มจะมีขนาดไม่เกิน 10-15 คนเพื่อความมีประสิทธิภาพในการสอนค่ะ

ทางสถาบันมีการสอน 2 แบบคือ
1.แบบคอร์สเดี่ยวจะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
2.แบบคอร์สกลุ่มจะเป็นการเรียนแบบหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
น้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ต้องการเรียนเช่น ภาษาไทย, อังกฤษ, เลข, สังคม,วิทยาศาสตร์เลือกวัน และเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวก
โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่02-889-2975
080-243-1111
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

น้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ต้องการเรียน เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา,

วิทยาศาสตร์ และน้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวกค่ะ