ทางสถาบัน P’Jeng Tutor ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาของน้องๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะเราเชื่อว่าน้องๆ
ได้รับการปลูกฝังพื้นฐานตั้งแต่แรกเริ่ม น้องๆ จะเกิดความรักในการเรียน
และสามารถศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            ดังนั้น P’Jeng Tutor จึงได้พัฒนาหลักสูตรและการวางแผนระบบ
การเรียนการสอนเพื่อให้น้องๆ ที่มาเรียนมี
            -เกรดเพิ่มขึ้นจริง
            -น้องเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น
            -มีทักษะพื้นฐานที่ดีขึ้น
เพียงแค่ในระยะเวลาอันสั้น เรามั่นใจ เราขอดูแลน้อง ๆ ทุกคนเสมือนเป็นน้องของเราเอง
และผู้ปกครองจะไม่เสียเงินและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ แน่นอนเนื้อหาหลักสูตรระดับประถม
- เดี่ยว (ตัวต่อตัว)
- กลุ่มจัดมาเองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถึง 15 คน         นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่มาเรียนเพิ่มเกรดที่ Bright up tutor by P'Jeng แล้วเกรดเพิ่มจริง

              
 
คณิตศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

ภาษาอังกฤษ    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 6


วิทยาศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6