เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5

สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000

บทที่ 2. การบวก การลบ การคูณหารจำนวนนับและโจทย์ปัญหาระคน

บทที่ 3. เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยมและโจทย์ปัญหาระคน

บทที่ 4. ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยมและโจทย์ปัญหาระคน

บทที่ 5. บทประยุกต์

บทที่ 6. รูปเรขาคณิตสองมิติ มุม เส้นขนาน รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม

บทที่ 7. ความยาวรอบรูปและการหาพื้นที่

บทที่ 8. รูปเรขาคณิตสามมิติ  และปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

บทที่ 9. สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น