เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2

สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. ชีวิตพืช และสัตว์

 

บทที่ 2. ดิน


บทที่ 3. ชีวิตของเราบทที่ 4. ของใช้ของเล่น

 

บทที่ 5. แม่เหล็กและไฟฟ้า , แรงและพลังงาน

 

บทที่ 6. ประโยชน์ของดวงอาทิตย์