เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3

สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. ชีวิตสัมพันธ์

 

บทที่ 2. น้ำและอากาศ

 

บทที่ 3. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

 

บทที่ 4. วัสดุรอบตัวเรา

 

บทที่ 5. แรงและการเคลื่อนที่

 

บทที่ 6. ไฟฟ้าในบ้าน

 

บทที่ 7. ปรากฎการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์