ติวเข้า PPIP , SPIP​Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)

ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์เกือบ 20 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน


หลักสูตร International Program ของ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

-Prasarnmit Primary International Programme (PPiP) เปิดสอนระดับ Nursery ถึง Year 6 ซึ่งจะรับนักเรียนตั้งแต่ 3 ปี -11 ปี

-Satit Prasarnmit International Programme (SPiP) เปิดสอนระดับมัธยม ตั้งแต่ Year 7 – Year 13

 

 

สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม PPIP

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ดังนี้

ระดับชั้น Nursery อายุตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี

ระดับชั้น Reception อายุตั้งแต่ 4 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

ระดับชั้น Year 1 อายุตั้งแต่ 5 ปีแต่ไม่เกิน 6 ปี

ระดับชั้น Year 2 อายุตั้งแต่ 6 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี

ระดับชั้น Year 3 อายุตั้งแต่ 7 ปีแต่ไม่เกิน 8 ปี

ระดับชั้น Year 4 อายุตั้งแต่ 8 ปีแต่ไม่เกิน 9 ปี

ระดับชั้น Year 5 อายุตั้งแต่ 10 ปีแต่ไม่เกิน 11 ปี

ระดับชั้น Year 5 อายุตั้งแต่ 11 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี

 

สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม SPIP
โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ ฝ่ายมัธยม (Satit Prasarnmit International Programme) เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ Year 7 ถึง Year 13 โดยนำหลักสูตรจากประเทศอังกฤษมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน Cambridge International Examinationซึ่งประกอบไปด้วย Cambridge Checkpoint สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ IGCSE & AS/A Level

 

การเตรียมตัวสอบเข้า SPIP

โรงเรียนสาธิตประสานมิตรหลักสูตรนานาชาติ (SPIP) เปิดรับนักเรียน 4 ระดับชั้น ได้แก่

– Year 7 (Cambridge Lower Secondary)

– Year 8 (Cambridge Lower Secondary)

– Year 10 (Cambridge Upper Secondary – IGCSE)

– Year 12 (Cambridge Advanced – A/AS Level)

 

โดยวิชาที่ใช้สอบมีดังนี้

1. KEY STAGE 3 - CAMBRIDGE CHECKPOINT

- Math คณิตศาสตร์

- English ภาษาอังกฤษ

- Science วิทยาศาสตร์

2. INTERVIEW สอบสัมภาษณ์

 

โดยทางสถาบัน Bright Up Tutor By P'Jeng เปิดสอนทุกระดับชั้น และมีทุกวิชา อาทิ

- Math คณิตศาสตร์

- English ภาษาอังกฤษ

- Science วิทยาศาสตร์

- INTERVIEW สอบสัมภาษณ์

- IGCSE

- CEFR

และทาง Bright Up Tutor By P'Jeng ยังเป็นศูนย์สอบ CAMBRIGHT ENGLISH TEST อีกด้วย

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>>  https://www.brightupcenter.com/CAMBRIDGE_ENGLISH_TEST

 

น้องๆ นักเรียนที่มาเรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng เรียนแล้วสอบติดจริง 99%

ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม รับประกันคุณภาพจากประสบการณ์เกือบ 20 ปี

และเป็นสถาบันแรกที่เปิดติว Course SPIP สอนทุกวิชาในการสอบ

เพื่อให้น้องๆ นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อน สามารถ ปรึกษาเรื่องเรียน เรื่องเตรียมความพร้อม

ก่อนได้ น้องๆ นักเรียนที่มาติวคอร์ส SPIP สอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร

Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ

เรามีประสบการณ์การสอนเกือบ 20 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน

แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง

และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ

ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย

ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด

และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม

3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า


“Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

 
นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆที่เรียนแล้ว

สอบเข้า PPIP สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

และ สอบเข้า SPIP สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้

นี่คือส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ
           เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng

​ชมรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ เพิ่มเติม>>>คลิ๊ก