ตัวอย่างผลงานน้องสอบติดม.4 ร.ร.ชั้นนำ

ผลงานน้องสอบติดม.4 โรงเรียนชั้นนำmessageImage1691035425269

messageImage1691034089429
messageImage1691033985146
messageImage1691034282594
messageImage1691034097330
messageImage1691034381396
messageImage1691034327483
messageImage1691034440132
messageImage1691034391931
messageImage1691034527120
messageImage1691034446506
messageImage1691034540469
messageImage1691034533277
messageImage1691034708663
messageImage1691034553914
%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
messageImage1691034716581
messageImage1691034874085
messageImage1691034786615
messageImage1691034883717
messageImage1691034878445
%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%973-01-01
messageImage1691034888645
messageImage1691034894563

messageImage1691034903995
messageImage1691034898979นี่คือส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ 
           เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jengชมรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ เพิ่มเติม>>>คลิ๊ก