ตัวอย่างผลงานน้องเกรดเพิ่มและสอบติดโรงเรียนชื่อดัง
ผลงานนักเรียนที่เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng  เรียนแล้วเกรดเพิ่มจริง 100%

ผลงานนักเรียนที่เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng  เรียนแล้วสอบติดโรงเรียนชื่อดัง