12. คอร์สติว GED,IGCSE

GED 
GED หรือ General Educational Development คือการสอบเทียบวุฒิ
ม.ปลายในไทยตามหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทุกประเทศ
หลังจากได้วุฒิ GED แล้วน้องๆสามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ค่ะ (พูดง่ายๆคือ GED เสมือนวุฒิ ม.6
ถ้าเรามีวุฒิ ม.6 แล้วก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะ)
ทาง Bright up tutor By P’Jeng
เป็นสถาบันที่ได้รับการรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ
เราเชี่ยวชาญด้านการสอน GED และติวเข้า INTER ทุกแห่ง
และจากประสบการณ์กว่า 20 ปี
น้องที่เรียนประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน
มีน้องๆนักเรียนมากมายสอบผ่าน GED ภายในเวลาอันสั้น 1-2 เดือนเท่านั้น
และติวกับเราสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทยและต่างประเทศได้
858200q2sokq3g3a.gif
GED สอบอะไร 
การสอบ GED ไม่ได้มีการจำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำแต่อย่างใด
แต่ทางผู้สอบต้องมีอายุขั้นต่ำ 16 ปีขึ้นไปสอบแล้วสามารถรู้ผลได้ทันที
คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนนโดยมีการสอบทั้งหมด 4 วิชาดังนี้
2.1.Reasoning Through Language Arts (RLA) ซึ่งเป็นวิชาที่มีทั้ง
 Reading และ writing ผสมกันโดยน้องๆจะต้องมี Skill ทั้งการเขียน Essay
และการหาเหตุผลรวมทั้งทำ Extended Response ด้วยซึ่งใช้เวลาสอบ 150 นาที
2.2. Mathematics ประกอบด้วย
การแก้ปัญหาโจทย์ทางพื้นคณิตและการหาคำตอบโดยใช้สูตรที่ถูกต้องจากโจทย์ที่กำหนดให้
ซึ่งใช้เวลาในการสอบ 115 นาที
2.3. Social Studies มีเนื้อหา 4  parts คือ
Government and civics , VS history , Geography
และ Economics มีเนื้อหา และใช้เวลาสอบรวม 70 นาที
2.4. Science มีเนื้อหา 3 parts คือ Physical Science ,Space and earth science
และ life science ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที
 
หลังจากที่น้องๆ สอบผ่านทุกวิชาแล้วจะได้รับวุฒิม.6 หรือ
High School Equivalency credential ซึ่งสามารถนำ
ไปสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศได้ค่ะ
 858200q2sokq3g3a.gif

หลักสูตรการสอบ GED
การสอบ GED หรือ General Educational Development คือการสอบเพื่อเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(High School, Secondary School) หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา ที่เป็นที่ยอมรับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ หรือเรียกง่ายๆ
 ว่า GED เป็นเหมือนข้อสอบเทียบว่าจบม.6 ของอเมริกานั้นเอง
GED คือทางลัดสำหรับน้องๆที่ต้องการเข้ามหาลัยฯ ก่อนเพื่อนๆ และจบปริญญาตรีตั้งแต่อายุยังน้อย
858200q2sokq3g3a.gif
 ทำไมต้องเรียน GED ที่ Bright up tutor
- เพราะเราเชี่ยวชาญด้าน GED จากประสบการณ์กว่า 17 ปี
- นักเรียนที่เรียนมากมายสอบ GED ผ่านภายในหนึ่งเดือนกว่า 99%
- เราสอนปูพื้นฐานให้น้องๆมีความรู้จริงไม่มีการท่องสอบใดๆทั้งสิ้น
- เรามีเทคนิคลัดในการเรียนการสอนทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- มีการแนะนำการสมัครสอบและติดตามผลงานตลอด
- มีการแนะแนวศึกษาต่อทั้งในไทยและต่างประเทศ
- ราคาไม่แพง.....คุณภาพเยี่ยม
*** น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้  ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร...ก็สามารถสอบได้เพียงปรึกษาเรา***
858200q2sokq3g3a.gif

IGCSE คืออะไร?

IGCSE ย่อมาจาก  International General Certificate of Secondary Educational และ AS  Level (Cambridge International Advanced Level)หรือA Level (Cambridge International Advanced Level)เป็น หลักสูตรการเรียนการศึกษาระดับมัธยมปลายของ ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติในไทยหลายแห่งใช้เรียนและสอบนอกจากนั้นยังเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ถูกออกแบบเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาที่สูงตลอดจนการปฏิบัติและการฝึกฝนด้านการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการติวสอบที่หลากหลายและยังเป็นระบบการสอบเทียบวุติมัธยมปลายระบบอังกฤษ โดยหลักสูตร IGCSE นี้เทียบเท่า0 Level ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 14 - 16 ปีหลักสูตร A Level  หรือ AS  Level เป็นหลักสูตรต่อยอดจาก IGCSE ซึ่งเหมาะสำหรับ 16 -19 ปี 

 

โดยการเรียนหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามวิชาดังต่อไปนี้

 

 •  คณิตศาสตร์
 •  วิทยาศาสตร์               
 •  ชีววิทยา
 •  เคมี
 •  เศรษฐศาสตร์             
 •  ภาษาอังกฤษ
 •  ภาษาต่างประเทศต่างๆ 
 •  มนุษยศาสตร์              
 •  ภาษาฝรั่งเศส
 •  เทคโนโลยี                 
 •  ศิลปะ                       
 •  ประวัติศาสตร์
 •  วรรณคดีอังกฤษ         
 •  วรรณคดีฝรั่งเศส           
 •  สังคมศาสตร์

993504uu88zzem13.gif

ยกตัวอย่างเช่น ติวสอบการพูดและการฟัง นอกเหนือจากที่มีในตำราเรียนรวมถึงการแสดงความสามารถของนักเรียนที่หลากหลายโดยมีตัวเลือกระหว่าง Core และExtended ในเกือบ ทุกวิชา จึงทำให้นักเรียนสามารถเลือกระดับหลักสูตรติวสอบ เทียบม.ปลายที่เหมาะสมกับตัวเองได้การสอบเทียบม.ปลาย ระดับ Extended เป็นการรวบรวมเอาหลักสูตรติวสอบของ Coreและเนื้อหาติวสอบอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันซึ่งในที่นี้หมายถึงการเพิ่ม เนื้อหาติวสอบพิเศษและเฉพาะเจาะจงลงไปและ เกรดที่นักเรียนจะได้รับคือ A, B, C, D, E, F, และ G  การสอบเทียบม.ปลายระดับ Core เป็นระดับความสามารถส่วนใหญ่ของนักเรียนซึ่งเนื้อหาติวสอบจะเป็นอย่างกว้างๆ ในแต่ละวิชาและเกรดที่นักเรียนจะได้รับคือ C, D, E, F, และ G

 

• นักเรียนที่สอบเทียบม.ปลายผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในฐานะเทียบเท่า มาตรฐาน ของการสอบ GCSE และ GCE O-Level

โดยการสอบเทียบม.ปลาย IGCSE นั้น ผู้สอบเทียบม.ปลาย สามารถเลือกวิชาที่สอบได้

993504uu88zzem13.gif

ทำไมต้องเรียน IGCSE ที่ Bright Up Center ?

     ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเข้าใจน้องๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ที่น้องๆ

เจอในข้อสอบ IGCSE เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่างๆ ของน้องๆ โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้องๆ

ที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบ IGCSE ผ่านได้ตั้งแต่รอบแรก

และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 

         น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้

ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร ที่ Bright Up Center เราสามารถช่วยให้น้องๆสอบเข้าโรงเรียนและมหาลัยในฝันได้อย่างแน่นอนค่ะ

 993504uu88zzem13.gif

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เมื่อเรียนจบหลักสูตร IGCSE คือ

สำหรับ หลักสูตร IGCSE นั้น ได้จัดขึ้นเพื่อนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบเทียบม.ปลายIGCSE โดยปกตินักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาในประเทศอังกฤษ ส่วนมากต้องการความรู้เพิ่มเติมในวิชาต่าง ๆเช่น วิชาประวัติศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีฝรั่งเศส และวิชาเศรษฐศาสตร์ เมื่อสอบเทียบม.ปลายผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนำผลที่ได้ไปเทียบวุฒิม.ปลายที่กระทรวงศึกษาธิการได้เรียน IGCSE ที่ Bright Up Center : ที่ Bright Up Center เรามี Course สอน IGCSE ในวิชาดังต่อไปนี้

GCSE-IGCSE.jpg

S__2900062.jpg

ความประทับใจ01.jpg

hrtu.jpg

 

 

993504uu88zzem13.gifmf.gif

993504uu88zzem13.gif

50000ความ.jpg