5.นี่เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของน้องๆที่เรียนแล้วสอบติดมหิดลอินเตอร์new

ผลงานน้องๆ ที่สอบติด Mahidol University International College (MUIC)
     น้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng แล้วสอบติดจริง 99%
                         ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม
 
 
              ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
              
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 21 พ.ค. 2560
                                 สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริง !! ต้อง P'Jeng เท่านั้น
                         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
              
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
                                 สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริง !! ต้อง P'Jeng เท่านั้น

 


              ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559
             สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริง !! ต้อง P'Jeng เท่านั้น             

1. น้องคอปเตอร์ (ธนดล อภิเกษมสันต์) จบจาก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
2.  น้องขนุน (กรัณย์พล สาริการินทร์)    จบจาก Silverton High School 
3.  น้องนนท์ (นิธิวัต พันธุ์พุฒ)              จบจาก โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
4.  น้องมิ้นต์ (บุญธิชา ดีสุวรรณ)           จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
5.  Eran (His - An  Chen)                 จบจาก ประเทศจีน
6.  น้องเพ้น (ฐานรุ่ง ลามาติพานนท์)     จบจาก       - 
7.  น้องเรนเดียร์ (สวิตตา ใจรักษา)        จบจาก โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
8.  น้องเอมมี่ (ปกฉ้ตร จารุสิริสิน)          จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
9.  น้องแคร์ (ศุภานันท์ วิวัฒน์วงศากุล   จบจาก โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
10. น้องอินดี้ (สราลัญ จูมกุมาร)            จบจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
11. น้องเพลง (โชติกา จันทร์ปาน           จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
12. น้องฟร้อง (พิทยาธร นิวงศ์วรกุล)    จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
13. น้องซี (สุรพล  จัง)                         จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
14. น้องตีตี (ปิยธิดา คาวรประชา)          จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
15. น้องหมีพลู (มณีรัตน์ ธนานันท์นุกุล)  จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
16. น้องเอมี่ (ปุณยาพร  ป้อมลาย)          จบจาก      -


         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559


1.น้องน้ำ
2. น้องมะเหมี่ยว
3. น้องนาย
4. น้องอ๊อฟ
5. น้องเฟิร์น


          ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 30 - 31 มกราคม 25591. ธัญญ์นารี เชื้อเจริญกรุง   จบจาก ประเทศอินเดีย
2. พงศวุฒิ  นาคนวล           จบจาก โรงเรียนเซนฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
3. ปาณิสรา  เล็กแคล้วภัย    จบจาก โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
4. ณปภา  ปัญญาวัฒนชัย    จบจาก     -
5. หรรษธร วัญชูริกรณ์        จบจาก โรงเรียนกสินธรเซนปีเตอร์
6. พิรญาณ์  กิจศุภนนท์       จบจาก Columba college (n2)
7. ภาสวิชญ์ ทรงจิตสมบูรณ์ จบจาก Harrow International School
8. ภูนัชชา ขจรกิตติยุทธ      จบจาก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
9. ฐิตาภรณ์  ชัชอานนท์       จบจาก อัสสัมชัญคอนแวนต์
10. ภาสกร  นันทนาวุฒิ       จบจาก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา


         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 25581. กัญญาณัฐ จิตรัตน์               จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
2. ณภัทร ญโญสุขี                  จบจาก St.francis Xiavier School
3. ณัฐชรินธร ญาณกรพันธุ์ธนา จบจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ
4. นพวรรณ พิริยวุฒิ                จบจาก โรงเรียนศึกษานารี
5. เลฏรวิศ  สุวินชรัตน์             จบจาก เซนต์คาเบรียล
6. ภิญญดา พุกกะเวส              จบจาก Harrow International School
7. ภัคพล  ทิพย์ทิพากร            จบจาก Shrewsbury International School
8. ภัทรณชัย ศศิประโยชน์        จบจาก สารสาสน์วิเทศบางบอน


       ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2558


1.ธนัส เพชราภิรัชต์         จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2. Alexandra Bish         จบจาก St.Andrews International School
3. กิตติมา ภัทรรังรอง       จบจาก Bumside High School
4. กนกชนม์  ตันติเวชกุล  จบจาก Hope Lutheran High School
5. สุชีมนต์ วาจารีย์          จบจาก Marie Upatham School
6. มฤณ ปัญญาวัฒนชัย    จบจาก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
7. ภัครพล ทิพย์พากร       จบจาก Shrewsbury International School
   
          ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up tutor แล้วสามารถสอบติด

MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE ( MUIC ) ในรอบวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม  2558


1. วารุณี คู่อรุณ          จบจาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต
2. ปวริศ กฤษฤานนท์  จบ IGCSE
3. สราวลี  ภัทรเสถียรกุล จบ GED
4. คณินพงษ์  ทองอำไพ จบ IGCSE
5. พิมพ์ชนก วินิจสิทธิ์ จบจาก โรงเรียนทิวไผ่งาม
 

Course ติวเข้า MUIC
MUIC มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์

     วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย
ได้มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆและเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนอยากเข้าศึกษาต่อหลักสูตรก็จะมีด้วยกันหลายหลักสูตรให้น้องๆได้
เลือกหลักสูตรที่ตัวเองถนัดหรือชื่นชอบในหลักสูตรนั้นๆ หลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ อาทิ
      - หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
      - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
      - หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
      - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

Bright Up Tutor By P'Jeng ได้เปิดคอร์สติวหลักสูตรติวเข้า MUIC หรือ มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์
มีเปิดติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ สามารถลงคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์
MUIC ได้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานอย่างไร Bright Up Tutor By P'Jeng จะปูพื้นฐานให้กับน้องๆทุกคนที่มีความใฝ่ฝัน
ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ MUIC ได้ การสอบเข้า MUIC จะมี 4 ส่วนด้วยกันคือ
      1. Toefl ITP : ประกอบด้วย (Listening + Structure(ไวยกรณ์)+Reading
      2. Writing
      3. Mathematics
      4. Interview
น้องๆ สามารถเลือกคอร์สติวเข้า MUIC เตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้ มีเปิดติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ
Bright Up Tutor By P'Jeng เปิดติวมาแล้วด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปี มีน้องๆ นักเรียนที่เรียน
คอร์ส MUIC 
สอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม
มีนักเรียนที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จมากกว่า 50,000 คน

 

คามเอาใจใส่.jpg

 


4860472_n.jpg

 

       เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

       ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                    เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

       ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

       น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

       น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่


50000ความ.jpg