CU-AAT


Course  ติวสอบเข้า CU - AAT
สอน
         - Math
         - Reading
         - Writing

 

   เพราะผลงานบ่งบอกถึงคุณภาพ

     P'Jeng Tutor จัดเต็มทุกคอร์ส

ดูแลน้องๆ เสมือนบุตรหลานของเราเอง

   เรียนแล้วไม่เสียเงินเปล่าแน่นอน


เกรดเพิ่มจริง 100% สอบติดจริง 98%

   
ปรึกษาฟรี โทร. 080-243-1111


เราเน้นเรื่องของการทำงานด้วยใจ

ตั้งใจ สนใจ ใส่ใจ เอาใจใส่กับงาน

    งานของเรา หน้าที่ของเรา

คือความสำเร็จ ของน้องๆ ทุกคน

               ดั่งคำว่า

"Your success is our goal"  ความเอาใจใส่ ดูแลน้องๆ 

    เปรียบเสมือนน้องๆ

เป็นบุตรหลานของเราเอง

เรียนแล้วเกรดเพิ่มจริง 100%

         สอบติดจริง 98%

คือหลักและหัวใจของการทำงาน

   ที่ Bright Up Tutor ยึดมั่น

ขอขอบคุณผู้ปกครองและน้อง ๆ

    ทุกท่านที่ไว้ใจเราค่ะรับรอง น้อง ๆ และผู้ปกครอง

จะไม่เสียเงินและเวลาเปล่าๆ


           อย่างแน่นอน

ถ้ามาเรียนกับ Bright Up Tutor By P'Jeng

          เกรดดีขึ้นจริงๆ

          สอบติดจริงๆ CU-AAT

ผลสอบใช้สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษทุกคณะ

 

รายละเอียดข้อสอบ CU-AAT


​แบบทดสอบวัดความถนัด CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)
สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
​  

 

ข้อสอบ CU-AAT จะประกอบด้วย

แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1. Math Section: ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ จะประกอบด้วย
     Arithmetic
     Algebra
     Geometry
     Problem solving

2. Verbal Section: ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้ ประกอบด้วย
     Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
     Finding the meaning of vocabulary in context
     Identifying sentence errrors
     Improving sentences and paragraphs

 

แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้
 

2.1 The Critical Reading Section
     - Sentence Completion
     - Passage-based
     - Reading

2.2 The Writing Section 
     - Improving Sentences
     - Identifying Sentence
     - Errors
     - Improving Paragraphs

 

แนวข้อสอบ CU-AAT Part Verbal :

ข้อสอบ CU-AAT จะยากกว่า CU-TEP เนื่องจากมีส่วนเลือกคำที่เหมาะสมมาเติมในประโยคมีเรื่องอ่านซึ่งยาวและยากกว่ามาก 
มีการสอบ error ที่ยาก มีส่วนให้แกประโยคที่ขีดเส้นใต้และการแก้ paragraph ที่ซับซ้อนกว่ามาก CU-AAT จะคล้ายกับ  
SAT แต่ศัพท์ของ CU-AAT โดยรวมง่ายกว่า แต่ที่ยากเหมือนกันคือ ตอบผิดติดลบ ในส่วนของ Part Reading CU-AAT 
จะมีส่วน improving sentence ที่แก้ประโยคที่ขีดเส้นใต้ มี improving paragraph ให้แก้ตัวย่อนหน้าในเรื่อง และ error 
โดยโจทย์จะมีตัวหลอกเยอะมาก ต้องแม่นมากก ส่วนreading CU-AAT นั้นมีส่วนที่เป็น sentence completion 
เติมคำที่ถูกต้องในประโยคและเรื่องให้อ่านซึ่งยากมาก


 

“ทางสถาบัน Bright up center by P’JENG มีเปิดสอนคอร์ส CU-AAT โดยนักเรียนที่มาเรียนสอบได้ถึง 98% ทุกรอบ” รายละเอียด...

 

Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่