CU-AAT

ผลสอบใช้สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษทุกคณะ

รายละเอียดข้อสอบ CU-AAT

แบบทดสอบวัดความถนัด CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

​  ข้อสอบ CU-AAT จะประกอบด้วย
แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1. Math Section: ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ จะประกอบด้วย

     Arithmetic
     Algebra
     Geometry
     Problem solving

2. Verbal Section: ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้ ประกอบด้วย
     Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
     Finding the meaning of vocabulary in context
     Identifying sentence errrors
     Improving sentences and paragraphs

แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้
2.1 The Critical Reading Section

     - Sentence Completion
     - Passage-based
     - Reading

2.2 The Writing Section 
     - Improving Sentences
     - Identifying Sentence
     - Errors
     - Improving Paragraphs

 แนวข้อสอบ CU-AAT Part Verbal :

ข้อสอบ CU-AAT จะยากกว่า CU-TEP เนื่องจากมีส่วนเลือกคำที่เหมาะสมมาเติมในประโยคมีเรื่องอ่านซึ่งยาวและยากกว่ามาก 
มีการสอบ error ที่ยาก มีส่วนให้แกประโยคที่ขีดเส้นใต้และการแก้ paragraph ที่ซับซ้อนกว่ามาก CU-AAT จะคล้ายกับ  
SAT แต่ศัพท์ของ CU-AAT โดยรวมง่ายกว่า แต่ที่ยากเหมือนกันคือ ตอบผิดติดลบ ในส่วนของ Part Reading CU-AAT 
จะมีส่วน improving sentence ที่แก้ประโยคที่ขีดเส้นใต้ มี improving paragraph ให้แก้ตัวย่อนหน้าในเรื่อง และ error 
โดยโจทย์จะมีตัวหลอกเยอะมาก ต้องแม่นมากก ส่วนreading CU-AAT นั้นมีส่วนที่เป็น sentence completion 
เติมคำที่ถูกต้องในประโยคและเรื่องให้อ่านซึ่งยากมาก

Bright Up Tutor By P'Jeng ได้เปิดติว Course ติว CU-ATT สอน Math, Reading, Writing และทุกวิชาที่ใช้ในการสอบเพราะผลงานบ่งบอกถึงคุณภาพ จัดเต็มทุกคอร์ส ดูแลน้องๆ เปรียบเสมือนบุตรหลานของเราเองน้องที่มาเรียนสอบติดจริง 99% เกรดเพิ่มจริง 100% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng


1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"
 
4860472_n.jpg


 

“ทางสถาบัน Bright up center by P’JENG มีเปิดสอนคอร์ส CU-AAT โดยนักเรียนที่มาเรียนสอบได้ถึง 99% ทุกรอบ” รายละเอียด...

 

Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่
     50000ความ.jpg