CU-BEST

 เรียน CU-BEST ที่ Bright Up Tutor


     ที่ Bright Up Tutor By P'Jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาทางด้านต่าง ๆ ที่น้องๆ  ได้เจอในข้อสอบ CU-BEST เราจึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศ น้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng ทุกคนจะสอบ CU-BEST ผ่านได้ตั้งแต่รอบแรกและได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

CU-BEST

     CU-BEST เป็นการสอบโดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง ประกอดด้วย ส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาว์ปัญญา สำหรับ CU-BEST ภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ CU-BEST จะมีอายุ 2 ปี และสำหรับ CU-BEST ภาษาไทย สำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้หลังจากสอบแล้วประมาณ 4-7 วัน ทางเว็บไซต์ลงทะเบียน และใช้ผลคะแนนที่ประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ส่งเป็นหลักฐานการสมัครได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลประกาศในรูปการแจ้งผลแบบเป็นกระดาษ

หลักสูตรที่ต้องใช้คะแนนสอบ CU-BEST ในการยื่นใบสมัคร ดังนี้

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต ภาคปกติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต นักบริหารระดับต้น
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีมหาบัญฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัญฑิต
Bright Up Tutor By P'Jeng ได้เปิดติว Course ติว CU-Best สอนวิเคราะห์คณิตศาสตร์และข้อสอบวัดเชาว์ปัญญาและทุกวิชาที่ใช้ในการสอบเพราะผลงานบ่งบอกถึงคุณภาพ จัดเต็มทุกคอร์ส ดูแลน้องๆ เปรียบเสมือนบุตรหลานของเราเองน้องที่มาเรียนสอบติดจริง 99% เกรดเพิ่มจริง 100% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม
 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng


1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลา 16 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!

ปรึกษาวางแผนการเรียนปรับพื้นฐานสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!!

 
4860472_n.jpg


 

 

“ทางสถาบัน Bright up center by P’JENG มีเปิดสอนคอร์ส CU-BEST โดยนักเรียนที่มาเรียนสอบได้ถึง 99% ทุกรอบ” รายละเอียด...

 

Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                 เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     50000ความ.jpg