GAT-PAT(TCAS)


Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์กว่า 16 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

 

GAT PAT

ติวหลักสูตร TCAS (TCAS – Thai university Central Admission System)

สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ในทุกวิชา ทุกสาย ทุกคณะ

-ติว GAT ทุกตัว อาทิ GAT Eng , GAT เชื่อมโยง

-ติว PAT ทุกตัว อาทิ PAT1 (PAT คณิต)

  PAT2 (PAT ฟิสิกส์ ,PAT เคมี,PAT ชีวะ,ดาราศาสตร์)

  PAT3(PAT ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)

  PAT7 (PAT ภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา อาทิ ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาฝรั่งเศส ,

ภาษาสเปน , ภาษาเกาหลี)

-ติว O-NET ทุกตัว

-ติว 9 วิชาสามัญ ทุกวิชา

 

เรียนที่ Bright Up Center

     ที่ Bright Up Center By P'jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้องๆ เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ

โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่านได้ตั้งแต่รอบแรก

และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลา 16 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!

ปรึกษาวางแผนการเรียนปรับพื้นฐานสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!!

 

 

 

 

ผลงานความสำเร็จของน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng
 


นี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของผู้ปกครอง