Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์กว่า 16 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

 
 

GED หรือ General Educational Development คือการสอบเทียบวุฒิ
ม.ปลายในไทยตามหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทุกประเทศ
หลังจากได้วุฒิ GED แล้วน้องๆสามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ค่ะ (พูดง่ายๆคือ GED เสมือนวุฒิ ม.6
ถ้าเรามีวุฒิ ม.6 แล้วก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะ)
ทาง Bright up tutor By P’Jeng
เป็นสถาบันที่ได้รับการรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ
เราเชี่ยวชาญด้านการสอน GED และติวเข้า INTER ทุกแห่ง
และจากประสบการณ์กว่า 16 ปี
น้องที่เรียนประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน
มีน้องๆนักเรียนมากมายสอบผ่าน GED ภายในเวลาอันสั้น 1-2 เดือนเท่านั้น
และติวกับเราสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทยและต่างประเทศได้


GED สอบอะไร 
การสอบ GED ไม่ได้มีการจำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำแต่อย่างใด
แต่ทางผู้สอบต้องมีอายุขั้นต่ำ 16 ปีขึ้นไปสอบแล้วสามารถรู้ผลได้ทันที
คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนนโดยมีการสอบทั้งหมด 4 วิชาดังนี้
2.1.Reasoning Through Language Arts (RLA) ซึ่งเป็นวิชาที่มีทั้ง
 Reading และ writing ผสมกันโดยน้องๆจะต้องมี Skill ทั้งการเขียน Essay
และการหาเหตุผลรวมทั้งทำ Extended Response ด้วยซึ่งใช้เวลาสอบ 150 นาที
2.2. Mathematics ประกอบด้วย
การแก้ปัญหาโจทย์ทางพื้นคณิตและการหาคำตอบโดยใช้สูตรที่ถูกต้องจากโจทย์ที่กำหนดให้
ซึ่งใช้เวลาในการสอบ 115 นาที
2.3. Social Studies มีเนื้อหา 4  parts คือ
Government and civics , VS history , Geography
และ Economics มีเนื้อหา และใช้เวลาสอบรวม 70 นาที
2.4. Science มีเนื้อหา 3 parts คือ Physical Science ,Space and earth science
และ life science ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที
 
หลังจากที่น้องๆ สอบผ่านทุกวิชาแล้วจะได้รับวุฒิม.6 หรือ
High School Equivalency credential ซึ่งสามารถนำ
ไปสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศได้ค่ะ
 

หลักสูตรการสอบ GED

การสอบ GED หรือ General Educational Development คือการสอบเพื่อเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(High School, Secondary School) หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา ที่เป็นที่ยอมรับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ หรือเรียกง่ายๆ
 ว่า GED เป็นเหมือนข้อสอบเทียบว่าจบม.6 ของอเมริกานั้นเอง
GED คือทางลัดสำหรับน้องๆที่ต้องการเข้ามหาลัยฯ ก่อนเพื่อนๆ และจบปริญญาตรีตั้งแต่อายุยังน้อย

 
 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลา 16 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!

ปรึกษาวางแผนการเรียนปรับพื้นฐานสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!!
 

ผลงานน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng   
   
   
นี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของผู้ปกครอง


  

 


Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 
“ทางสถาบัน Bright up center by P’JENG มีเปิดสอนคอร์ส GED โดยนักเรียนที่มาเรียนสอบได้ถึง 99% ทุกรอบ”

 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                 เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่