คอร์สประถมศึกษาปีที่ 6 ติวเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 (ป.6 ติวเข้า ม.1)


    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่ากับ Grade 6 เมื่อน้อง ๆ เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แล้วน้อง ๆ ต้องมีการเตียมความพร้อมในการที่จะเข้าเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ช่วงนี้น้องต้องมีความพร้อมในทั้งด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิชิตโรงเรียนในฝัน
    ดังนั้นแล้วทาง P'Jeng Tutor จึงได้คิดหลักสูตรเตรียมการวางแผนการเรียนไว้ให้น้องๆ ที่จะเตรียมตัวเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1) 


ทาง P'Jeng ติวเตอร์ ได้จัดคอร์สไว้สำหรับน้องๆ ดังนี้
 
      ระดับ            สำหรับ                   รายละเอียด
1. ปูพื้นฐาน      สำหรับน้องป.6
          เทอม 1
เป็นการวิเคราะห์ตีโจทย์ให้เป็น
2. พิชิตโจทย์      สำหรับน้องป.6
    ปิดเทอม ตุลาคม
สอนโจทย์ที่ยากและเคยออก
ข้อสอบมาแล้ว
3. สรุปติวเข้ม      สำหรับน้องป.6
          เทอม 2
สอนเทคนิคพิชิตโรงเรียนในฝัน
ตะลุยโจทย์ทุกรูปแบบ
 

ป.6 ติวเข้า ม.1 จะมีโรงเรียนชั้นนำที่น้องๆอยากเข้าศึกษาต่อ อาทิ เช่น

  - ร.ร มัธยมวัดนายโรง

 - ร.ร. สตรีวิทยา 1 - 3

 - ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

 - ร.ร. โยธินบูรณะ

 - ร.ร. อัสสัมชัญธนบุรี 

 

ป.6 มีเรียน 2 หลักสูตร

1. เรียนหลัก คือติวเนี้อหาเข้มข้นทุกวิชาที่ใช้สอบครบถ้วน พร้อมทั้งเก็งข้อสอบให้น้องๆ

2. เรียนเสริม คือฝึกทำแนวข้อสอบปีที่ผ่านๆมาทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ พร้อมทั้งอธิบายแลเฉลยอย่างละเอียด

จากหลักสูตรที่เปิดสอนทั้ง 2 สูตรทำให้นักเรียนชั้น ป.6ไปสู่ประตูความสำเร็จมากที่สุด

นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้สามารถเอาความรู้ไปสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลได้ทุกโรงเรียน

 

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

น้องๆสามารถเรียนเดียว (คนเดี่ยว) จัดกลุ่ม เพื่อนๆมาเรียนเอง  ตั้งแต่ 2-10 คน โดย สามารถเลือกวิชา   บท  และเรื่อง  ที่ต้องการเรียนได้สำหรับน้อง 
ที่มีปัญหาการเรียนโดยเรียน อ่อน/ไม่ทันเพื่อน หรือ  ติวเพื่อให้เกิดความชำนาญเช่น วิทย์, คณิต, อังกฤษ, ภาษาไทย, และสังคม เห็นผลภายใน1คอร์ส   
ถ้านักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ โดยนักเรียนจะได้เรียนเดี่ยวตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่ชำนาญเฉพาะวิชา(ตรงตามวิชาเอกของอาจารย์)

 

 

คอร์สกลุ่ม

เป็นการเรียนการสอนแบบหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
แต่ละกลุ่มจะมีขนาดไม่เกิน 10-15 คนเพื่อความมีประสิทธิภาพในการสอนค่ะ
 น้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ต้องการเรียน เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา,
วิทยาศาสตร์ และน้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวกค่ะ

 

       Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

นี่คือส่วนหนึ่งของน้อง ๆ ที่มาเรียนติวป.6 เข้า ม.1


 

       เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

       ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                    เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

       ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

       น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

       น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่

​​