Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์เกือบ 20 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม.6)

    การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการเรียนการเพิ่มพูนความรู้
และทักษะเฉพาะด้าน ในด้านความถนัด ในด้านความสามารถ และในด้านความสนใจของน้อง ๆ แต่ละคน ทั้งด้าน
การเรียนและด้านวิชาชีพ ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับ
ชั้นที่สูงขึ้น
    ฉะนั้นแล้วทาง P'Jeng Tutor จึงได้มีการคิดวางแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้น้อง ๆ ที่มาเรียนได้มีทักษะต่างๆ ดังนี้
    1.  ได้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
    2.  ได้มีเกรดเพิ่มขึ้น
    3.  น้อง ๆ จะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น 
    เพียงระยะเวลาอันสั้นเรามั่นใจ เราขอดูแลน้อง ๆ ทุกคน เปรียบเสมือนเป็นน้อง ๆ และบุตรหลานของเราเอง
น้องๆ และผู้ปกครองจะไม่เสียเงินและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอน

ทาง Bright Up Tutor By P'Jeng ได้มีการสอนติวเข้มเข้าโรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ ทั้ง ภาคสามัญ (ภาคไทย) , English Program (EP) , International Program
โดยน้องๆ จะเลือกเรียนตามหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการหรือเลือกเรียนเรื่อง วิชา บทเรียน ที่ไม่เข้าใจได้ สามารถเลือก วัน เวลา เนื้อหาทุกอย่างได้
วิชาที่เปิดสอน
    - เลข (Math)
    - วิทยาศาสตร์ (Science)
    - ฟิสิกส์ (Physics)
    - ชีววิทยา (Biology)
    - เคมี (Chemistry)
    - สังคม (Social Studies)
    - อังกฤษ (English)
          - Listening (ฟัง), Speaking(พูด), Writing(เขียน), Grammar+Error (ไวยกรณ์+หาที่ผิดของคำ), Reading+Vocabulary(อ่าน+คำศัพท์)
สามารถเลือกเรียนได้ เรียนเดี่ยว, เรียนกลุ่ม(จัดกลุ่มมาเองตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ถึง 15 คน), กลุ่มที่ทางสถาบันจัดให้

 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนมากเกือบ 20 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!
ปรึกษาวางแผนการเรียนปรับพื้นฐานสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!!

ผลงานน้องๆที่เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng

messageImage1689992204200
messageImage1689992215320
messageImage1689992284584
messageImage1689992486603
messageImage1689992639402
messageImage1689992654257
messageImage1689992740874
messageImage1689992746602
messageImage1689992752096
messageImage1689992759440
messageImage1689992866502
messageImage1689992872157
messageImage1689992877667
messageImage1689992887770
messageImage1689993490473
messageImage1689993494976
messageImage1689993500487
messageImage1689993505151
messageImage1689993624072
messageImage1689993629150
messageImage1689993634032
messageImage1689993638311
messageImage1689993762650
messageImage1689993767882
messageImage1689994265949
messageImage1689994272005
messageImage1689994277334
messageImage1689994281741
messageImage1689994289132

 

 


นี่คือส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ
                  มาเรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng     

ชมรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ เพิ่มเติม >>> คลิ๊ก