ติวเข้าMUIC
  

Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์กว่า 17 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

MUIC

MUIC คือ  หลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีการจัดสอบทั้งหมด 4 รอบต่อปีการศึกษาคือ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , พฤษภาคม , มิถุนายน และ ตุลาคม

สำหรับการสอบเข้า MUIC ปกติจะประกอบด้วยทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกันคือ

1. MUIC TOEFL หรือ ITP TOEFL : เนื้อหาประกอบด้วย Listening + Structure and error (ไวยากรณ์) + Reading
2. Writing (MUIC Essay Writing)
3. Mathematics (สำหรับบาง Major)
4. Interview Preparation

แต่ในช่วงปี 2021 MUIC ได้มีการจัดสอบเป็น MUIC online examination ขึ้นโดยเปลี่ยนจากการสอบ MUIC Toefl หรือ Toefl ITP เป็นการสอบ Duolingo แทน ดังนั้นการสอบเข้า MUIC ในช่วงนี้ จะประกอบด้วยกันทั้งหมด 4 ส่วน คือ

1.) Duolingo English Test (DET) ซึ่งประกอบไปด้วย Listening , Reading , Speaking และ Writing
2.) Writing (MUIC Essay Writing)
3.) Mathematics (สำหรับบาง Major)
4.) Interview Preparation

อ่านข้อมูล Duolingo English Test เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก!!

  เรียนติว MUIC (มหิดลอินเตอร์)

ความจำเป็นด้านภาษาในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น จึงมีผู้ต้องการเรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตร Inter  หรือ หลักสูตรนานาชาติเพื่อต้องการใช้ประโยชน์ ในเรื่องของภาษาในการเรียนและการทำงานในอนาคตมากขึ้น ในปัจจุบันมีผู้ต้องการศึกษาในMUIC (MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE) หรือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มมากขึ้น

 Bright Up Center จะทำให้ความฝันของน้องๆเป็นจริง ทั้ง Course ตัวต่อตัว และ Course กลุ่มที่ออกแบบมา เพื่อทำให้น้องๆทุกคนสอบติด MUIC ได้จริง ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี น้องที่เรียนประสบความสำเร็จกว่า 99%  ราคาไม่แพง....คุณภาพเยี่ยม..

 

   โดยน้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าพื้นฐานไม่ดี หรือไม่เคยเรียนภาค English  Program (EP) หรือ ภาคอินเตอร์  (International Program) หรือ เรียนที่ต่างประเทศมาเลย แล้วจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติไม่ได้ Bright up Tutor P'Jeng สามารถช่วยสานฝันให้น้องๆ ได้ค่ะ น้องที่มาเรียนสอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม ราคาไม่แพง คุณภาพเยียม ทดสอบความรู้ฟรี ปรึกษาฟรี

 

   หลักสูตรติวสอบเข้า MUIC มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์

ติวเนื้อหาเน้น ๆ ประกันนคุณภาพจากน้องๆ ที่สอบติด MUIC 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

ติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบเข้า English ภาษาอังกฤษ (Toefl ITP) ทุกตัว

               - Writing

               - Reading

               - Listening

               - Structure + Error

               - Math

 

 ทำไมต้องเรียน MUIC ที่ Bright Up Center?

       ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเชี่ยวชาญการสอนและด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี

ทำให้เราเข้าใจน้องๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่ส่วนใหญ่น้องๆจะพบเจอในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ

เพื่อให้น้องๆทุกคนได้ผลลัพท์ออกมาดีเริ่ด โดยน้องๆทุกคนที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng สามารถสอบ

ผ่านได้และยังสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 

         น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้ ไม่ว่าน้อง ๆ มีพื้นฐานเป็นเช่นไร....เราสามารถช่วยให้น้อง ๆ เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้แน่นอนค่ะ 

                   รอบการรับสมัครสอบ MUIC

 

 

  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่มาเรียนที่ Brightup center P'Jeng

แล้วสอบติด MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE (MUIC) 

              


 

มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ หรือ Mahidol University International College (MUIC) เป็นมหาวิทยาลัยระบบนานาชาติ (International University) เปิดสอนคณะดังนี้ 

1. Bachelor of Business Administration (B.B.A)

     Business Economics

     Finance

     Information Systems

     International Business

     Marketing

     Tourism and Hospitality Management

2. Bachelor of Arts (B.A.)

     Communication Design

     Film Production

     Animation Production

     Televesion Production

     Social Science

3. Bachelor of Science (B.Sc.)

     Applied Mathematics

     Biological Sciences

     Chemistry

     Computer Science

     Environmental Science

     Food Science and Technology

     Physics

4. Bachelor of Engineering (B.Eng)

     Computer Engineering

 

โดยน้อง ๆ ที่อยากจะเข้าเรียนที่ MUIC จะต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ

1.  Structure + error

2. Reading

3. Listenning

4. Writing

5. Math

 

Math เข้า MUIC คืออะไร?   

 น้อง ๆ หลายคนคงสงสัยว่า Math  เข้า  MUIC คืออะไร จริง ๆ แล้วมันก็คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics) ค่ะ โดยจะมีการแบ่งเป็นหลัก ๆ 5 เรื่อง ค่อ

1. - Algebra 

    - Factorise

    - Simplify

    - Expansion and Distribution 

    - Linear Equation 

2. Function 

    - Linear Function

    - Quadratic Function

    - Exponential Function

    - Translation

3. Exponent and Radical (เลขยกกำลังและสแควรูท)

4. Logarithm (ลอการิทึม)

5. Matrix (เมตริกซ์)     Math MUIC

     นอกจากนั้นแล้วน้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษ (English) ซึ่งประกอบด้วย Structure + error, Reading , Listenning และ Writing ค่ะ น้องๆ สามารถสอบ Toefl - IBT แล้วถ้าได้คะแนนอย่างน้อย 79 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ได้คะแนนอย่างน้อย 6 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT1 อย่างน้อย 1100 คะแนนขึ้นไป สามารถยื่นแทนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษได้

   กลุ่ม A ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษา หรือ คะแนน Toefl มาแสดงจะต้องเข้าสอบทุกวิชาตามที่โรงเรียนระบุ ค่าธรรมเนียมการ

สอบคัดเลือก 5,000 บาท

   กลุ่ม B  ผู้สมัครสอบมีผลคะแนน ธนำดส 450 (ITP) ต้องเข้าสอบวิชา เรียงความภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

4,000 บาท

 

 

น้อง ๆ ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอุมดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ Mahidol University International College

(MUIC) น้อง ๆ สามารถเตรียมตัวเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ม.4 เลยนะคะ และน้อง ๆ ควรจะเตรียมตัวกันมาอย่างดี เพราะมหาวิทยาลัยเป็น

ระบบนานาชาติจึงเน้นภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน  ทุกด้านเลยค่ะ

ทาง Bright up tutor By P'Jeng จึงคิดทำหลักสูตรเพื่่อให้น้องๆ ก้าวเข้าสู่ความแม่นยำมากขึ้น โดยน้อง ๆ ต้องผ่านการ test ของสถาบันก่อนถึงจะสามารถเรียน Course Toefl ได้ ถ้า Test แล้วคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ น้องๆ ต้องเรียนปรับพื้นฐานใน Course อังกฤษเตรียมพร้อม English  พื้นฐาน ซี่งประกอบด้วย

- Grammar

- Reading

- Error

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและชำนาญในการเรียน Course Toefl  ซึ่งประกอบไปด้วย

 - Structure + error

 - Reading

 - Listening

 - Writing

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกันคุณภาพจากน้อง ๆ ที่สอบเข้า มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ ในรอบที่ผ่านมาได้ถึง 99% เป็นประกัน รีบสมัครด่วนนะคะ

ทางสถาบันเราเป็นสถาบันที่เปิดติวเข้า MUIC  เราสอนครอบคลุมทุกวิชาทั้ง Toefl หรือ Duolingo และ Math ค่ะ
หรือ สอบ 
Duolingo English Test สำหรับ MUIC online examination

ซึ่งมี  - Listening

        - Reading
        - Speaking

        - Writing
 


 

นี่เป็นส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกของและน้องๆ
           
 เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jengชมรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆเพิ่มเติม>>>คลิ๊ก