Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์กว่า 16 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

 


Course ติวเข้า MUIDS
    Course ติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหิดลอินเตอร์ MUIDS โรงเรียนสาธิตมหิดลอินเตอร์
เป็นโรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University International Demonstration School
หรือที่เรียกสั้นๆว่า MUIDS เป็นหลักสูตรและมีการเรียนการสอนที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง
และน้องนักเรียนเป็นจำนวนมาก
  
  Bright Up Tutor By P'Jeng จึงได้มีการเปิดหลักสูตรติว Course ติวสอบเข้า MUIDS โรงเรียนสาธิตมหิดลอินเตอร์
เปิดติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ MUIDS สอบวิชา English (ภาษาอังกฤษ) Toefl ITP ซึ่งประกอบด้วย
     1. Structure + error โครงสร้างและการหาที่ผิดของ Grammar
     2. Reading การอ่าน
     3. Listening การฟัง
     4. Writing การเขียน
และมีสอบ Interview (สัมภาษณ์), MAP MATH และ MAP Reading

    น้องๆ นักเรียนที่มาเรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng เรียนแล้วสอบติดจริง 99%
ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม รับประกันคุณภาพจากประสบการณ์มากกว่า 16 ปี
และเป็นสถาบันแรกที่เปิดติว Course MUIDS สอนทุกวิชาในการสอบ
     เพื่อให้น้องๆ นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อน สามารถ ปรึกษาเรื่องเรียน เรื่องเตรียมความพร้อม
ก่อนได้ น้องๆ นักเรียนที่มาติวคอร์ส MUIDS สอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

ผลงานน้องๆ ที่สอบติด Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)
     น้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng แล้วสอบติดจริง 99%
                         ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

รอบสอบเข้า Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)
ผลงานน้องที่สอบติด MUIDS

เคน600.jpg

 1710256118.46.jpg
 

57.jpg
 

171025611851.jpg

56.jpg

แบม1710.jpg

 

เฟรช1710.jpg

191025611809.jpg

บี่บี๋01.jpg

171025611853.jpg

191025611808.jpg

171025611732.jpg

ลอซู1910.jpg

โอ๊ค.jpg

ปิ่น.jpg
รวม MUIDS 151262.jpg 

 นี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของผู้ปกครอง

ความประทับใจ01.jpg

คามเอาใจใส่.jpg

 


4860472_n.jpg

 

       เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

       ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                    เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

       ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

       น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

       น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่


50000ความ.jpg