Course ติวเข้า MUIDS
    Course ติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหิดลอินเตอร์ MUIDS โรงเรียนสาธิตมหิดลอินเตอร์
เป็นโรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University International Demonstration School
หรือที่เรียกสั้นๆว่า MUIDS เป็นหลักสูตรและมีการเรียนการสอนที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง
และน้องนักเรียนเป็นจำนวนมาก
  
  Bright Up Tutor By P'Jeng จึงได้มีการเปิดหลักสูตรติว Course ติวสอบเข้า MUIDS โรงเรียนสาธิตมหิดลอินเตอร์
เปิดติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ MUIDS สอบวิชา English (ภาษาอังกฤษ) Toefl ITP ซึ่งประกอบด้วย
     1. Structure + error โครงสร้างและการหาที่ผิดของ Grammar
     2. Reading การอ่าน
     3. Listening การฟัง
     4. Writing การเขียน
และมีสอบ Interview (สัมภาษณ์), MAP MATH และ MAP Reading

    น้องๆ นักเรียนที่มาเรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng เรียนแล้วสอบติดจริง 99%
ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม รับประกันคุณภาพจากประสบการณ์มากกว่า 16 ปี
และเป็นสถาบันแรกที่เปิดติว Course MUIDS สอนทุกวิชาในการสอบ
     เพื่อให้น้องๆ นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อน สามารถ ปรึกษาเรื่องเรียน เรื่องเตรียมความพร้อม
ก่อนได้ น้องๆ นักเรียนที่มาติวคอร์ส MUIDS สอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

ผลงานน้องๆ ที่สอบติด Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)
     น้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng แล้วสอบติดจริง 99%
                         ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม


ผลงานน้องที่สอบติด MUIDS

1610.jpg

เคน600.jpg

 1710256118.46.jpg

57.jpg

171025611851.jpg

56.jpg

แบม1710.jpg

เฟรช1710.jpg

191025611809.jpg

บี่บี๋01.jpg

171025611853.jpg

191025611808.jpg

171025611732.jpg

ลอซู1910.jpg

โอ๊ค.jpg

ปิ่น.jpg

รวม MUIDS 151262.jpg 

 นี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของผู้ปกครอง

ความประทับใจ01.jpg

คามเอาใจใส่.jpg

 


4860472_n.jpg

 

       เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

       ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                    เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

       ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

       น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

       น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่


50000ความ.jpg