เปิดสอนแล้ว Course ติวสอบเข้า  MUIDS 


Course ติวสอบเข้า MUIC
สอน 
         - Toefl
(Structure, Reading, Listenning, Writing)
           - Math (MAP Test) 

เพราะผลงานบ่งบอกถึงคุณภาพ

     P'Jeng Tutor จัดเต็มทุกคอร์ส

ดูแลน้องๆ เสมือนบุตรหลานของเราเอง

   เรียนแล้วไม่เสียเงินเปล่าแน่นอน


เกรดเพิ่มจริง 100% สอบติดจริง 98%

   
ปรึกษาฟรี โทร. 080-243-1111

 

เราเน้นเรื่องของการทำงานด้วยใจ

ตั้งใจ สนใจ ใส่ใจ เอาใจใส่กับงาน

    งานของเรา หน้าที่ของเรา

คือความสำเร็จ ของน้องๆ ทุกคน

               ดั่งคำว่า

"Your success is our goal"

 

ความเอาใจใส่ ดูแลน้องๆ 

    เปรียบเสมือนน้องๆ

เป็นบุตรหลานของเราเอง

เรียนแล้วเกรดเพิ่มจริง 100%

         สอบติดจริง 98%

คือหลักและหัวใจของการทำงาน

   ที่ Bright Up Tutor ยึดมั่น

ขอขอบคุณผู้ปกครองและน้อง ๆ

    ทุกท่านที่ไว้ใจเราค่ะ

 

รับรอง น้อง ๆ และผู้ปกครอง

จะไม่เสียเงินและเวลาเปล่าๆ

           อย่างแน่นอน

ถ้ามาเรียนกับ Bright Up Tutor By P'Jeng

          เกรดดีขึ้นจริงๆ

          สอบติดจริงๆ 

   

                 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติด

MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL DEMONSTATION SCHOOL (MUIDS)

สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริงต้อง P'Jeng Tutor เท่านั้น1. น้องทอฝัน อภิชญา  อัศวตั้งเสถียร  จบจาก โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
2. น้องตาต้า  ณิชานันท์  สายมาลา     จบจาก โรงเรียนสาธิต(มัธยม)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยุธยา
3. น้องฝ้าย  ศริยา  สิงหพล                จบจาก โรงเรียนเพลินพัฒนา
4. น้องเมก้า  เมธา  เมธาวิศาล            จบจาก British Columbia International School
5. น้องเฟท นิติกร   สะสมวงศ์             จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

                         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL DEMONSTATION SCHOOL (MUIDS)

สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริงต้อง P'Jeng Tutor เท่านั้น1.  ญาณิน   เกษมสัน             จบจาก   โรงเรียนเพลินพัฒนา
2.  ศศิธร     นพเกล้า              จบจาก   โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก
3.  ภีมปณต  พงษ์ไทย            จบจาก   โรงเรียนสงวนหญิง
4.  ธัญญ์ฐิตา สิมะนิธิพงศ์         จบจาก  โรงเรียนสงวนหญิง
5.  ธีรดนย์    พูณขำ                จบจาก  โรงเรียนเพลินพัฒนา
6.  แอนนา    เดวิส                  จบจาก  โรงเรียนเลิศหล้า
7.  ศุภณัฐ     ศรีผองอินทร์        จบจาก  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
8.  ขวัญชนก  ชัยชนะโยธินวัชร  จบจาก  โรงเรียนเขมะอนุสรณ์
9.  ธยาน์  งามประวัติดี             จบจาก  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
10. จิรภาส กิติประเสริฐ            จบจาก  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
11. พิมพ์พิสุทธิ   สกุลรุ่งทรัพย์  จบจาก  โรงเรียนสงวนหญิง
12. วรินทร  เสมอภาค              จบจาก  โรงเรียนเลิศหล้า
13.  จริชญา  นิมิตปัญญา          จบจาก   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
14. อริสรา  ภัทรอัจริยกุล          จบจาก  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
15. นุชา  โปวอนุสรณ์               จบจาก  โรงเรียนร่วมฤดีอินเตอร์


Course ติวสอบเข้า  MUIDS 


          โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School) MUIDS เป็นโรงเรียนนานาชาติสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดดลสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในเกรด 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติที่เน้นภาษาอังกฤษ เป็นหลัก
         น้องๆ สามารถติวเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1 เลยค่ะ และสอบได้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3 โดยสอนวัดระดับภาษาอังกฤษ Toefl ITP อย่างน้อยต้องสอบ Toefl ให้ได้คะแนน 400 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านการคัดเลือก
         P'Jeng Tutor ได้คิดหลักสูตรให้น้อง ๆ ก้าวเข้าสู่ความแม่นยำมากขึ้น น้อง ๆ ต้องผ่านการ TEST ของทางสถาบันก่อนถึงจะเรียน Course Toefl ได้ Test แล้วคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ต้องเรียนปรับพื้นฐานใน Course อังกฤษพื้นฐาน
         - Grammar
         - Reading
         - Error
เพื่อความชำนาญในการเรียน Course Toefl คือ
         - Structure
         - Reading
         - Listenning
         - writing

ประกันคุณภาพจากน้อง ๆ ทีสอบเข้า สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในรอบที่ผ่านมาได้ถึง 100% เป็นประกัน รีบสมัครด่วนค่ะ!!!

 

 

Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                 เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่