น้องที่ประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างน้องๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Tutor by P'Jeng แล้วประสบความสำเร็จ

น้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยอินเตอร์
มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ MUIC


น้องๆที่สอบติด จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอินเตอร์     น้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์


น้องที่สอบติดโรงเรียนสาธิตมหิดลอินเตอร์ MUIDS