น้องที่ประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างน้องๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Tutor by P'Jeng แล้วประสบความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng
                         แล้วสอบได้คะแนนสูง


สอบ IELTS คะแนนสูง


สอบ TOEFL คะแนนสูง

 


สอบ SAT คะแนนสูง

 
ผลงานน้องที่สอบติดม.1 โรงเรียนชื่อดัง
ผลงานน้องที่สอบติดม.4 โรงเรียนชื่อดัง
ผลงานน้องๆที่เรียนแล้วเกรดเพิ่ม