ทีมงานผู้สอน
ประวัติผู้บริหาร
261_album.jpg
นางสาว ธิตินาจ ลีลาองอาจ (อาจารย์พี่เจ็ง)
การศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา Taylor Lakes Secondary College (Melbourne, Australia)
(เรียนจบตั้งแต่อายุ 16 ปี)
- ระดับปริญญาตรี: Mahidol University International College Computer Science Major
เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เรียนจบภายใน 3 ปี 3 เดือน) 
- ระดับปริญญาโท: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ 
เอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน (International Economics & Finance)
- ระดับปริญญาโท : Rikkyo University ,Tokyo , Japan
(ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬา-ญี่ปุ่นทั้งจุฬาได้แค่ 2 ทุน เท่านั้น) 
 
 การทำงาน 
-   อดีตวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
-   โรงแรม Eastin Bangkok Hotel
-   โรงแรมเฟิร์ส First Hotel Bangkok
-   บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 
-   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา (Bright Up Center)
-   ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามสถาศึกษาต่างๆ


      อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษ
               ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          บรรยากาศการสอน.jpg
          อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
       jytjtyjty.jpg
อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์   
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์24022560.jpg
brightuptutor21022560.jpg
Cr.http://www.joseph.ac.th/jsb/activities_menu/item
อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนเลิศหล้า
jyt.jpg
 อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปแนะแนวที่
     โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์
ขอขอบคุณคาเบรียล01.jpg
อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนวัดนายโรง
17.09.2016.1.jpg
        ซางตาครู้สสศึกษา.jpg
        
       วัดนายโรง.jpg
 993504uu88zzem13.gif

993504uu88zzem13.gif

สอนโดยทีมงานคณาจารย์วุฒิปริญาโท-เอก ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล และต่างประเทศอาทิ
USA, Australia โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
993504uu88zzem13.gif