ติวเข้าธรรมศาสตร์อินเตอร์


Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์เกือบ ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

 

ขอแสดงความยินกับน้องๆ ที่เรียนที่ Brightup Center P'Jeng 

        แล้วสอบติด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์

THAMMASAT UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE
 

 

 ทำไมต้องเรียนที่ Bright Up Center?

       ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเชี่ยวชาญการสอนและด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปี

ทำให้เราเข้าใจน้องๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่ส่วนใหญ่น้องๆจะพบเจอในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ

เพื่อให้น้องๆทุกคนได้ผลลัพท์ออกมาดีเริ่ด โดยน้องๆทุกคนที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng สามารถสอบ

ผ่านได้และยังสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

         น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้ ไม่ว่าน้อง ๆ

มีพื้นฐานเป็นเช่นไร....เราสามารถช่วยให้น้อง ๆ เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้แน่นอนค่ะ

 

ธรรมศาสตร์อินเตอร์เป็นการเรียนระบบนานาชาติซึ่งเปิดสอนในคณะ

1. คณะวิศวะ/วิทยาอินเตอร์ (SIIT)

     - Engineering

     - Technology

     - Management

2. คณะวิศวะอินเตอร์ (TEP/TEPE)

3. คณะบัญชีบริหารอินเตอร์ (BBA)

     - Accounting

4. คณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ (BE)

5. คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษอเมริกันศึกษา BAS (British - American Studies)

6. คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ BEC (Business English Communication)

7. คณะศิลปศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา SEAS (Southeast Asian Studies)

8. คณะจีนศึกษา (PBIC)

9. คณะวารศาสตร์อินเตอร์ (BJM)

10. คณะรัฐศาสตร์ (BMIR)

 

สอนทุกตัวที่ใช้ในการสอบ

- TU-GET

- SMART I-II

- SAT

- IELTS

 

TU-GET คืออะไร ?

     TU-GET ย่อมาจาก THAMMASAT UNIVERSITY GENERAL ENGLISH TEST เป็นชื่อของแบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่จะประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ผลคะแนน TU-GET เป็นส่วนประกอบในการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือผู้ที่ประสงค์จะทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง โดยแบบทดสอบจะมีการวัดความรู้ 3 ด้านดังนี้

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

SMART I-II คืออะไร ?

     SMART 1 (Scholastic Management Aptitude Requirement Test สำหรับระดับปริญญาตรี หรือ SMART For Undergraduate Level เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยประกอบด้วย

     - วัดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ (60นาที)

     - วัดความสามารถด้านการอ่าน (60นาที)

     - วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60นาที)

     - วัดความรู้รอบตัว (15นาที)     รายละเอียดเพิ่มเติม   

 

SAT คืออะไร

     SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Tests หรือ Scholastic Assessment Tests มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนสอบ SAT นี้ไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์การใช้คะแนนนี้ต่างกันไป ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าใครก็ตามที่อยากสมัครเรียนในหลักสูตรนานาชาติไม่ว่าจะเป็นที่จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล หรือสถาบันอื่นๆ จะต้องสอบ SAT  กันแทบทุกคน วันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อสอบที่บางคนเรียก "แซท" หรือบางคนเรียก "เอส เอ ที" นั่นคืออะไรกันแน่ และทำไมหลักสูตรนานาชาติเกือบทุกแห่งถึงพร้อมใจกันรับผลสอบนี้กัน   รายละเอียดเพิ่มเติม

 

     น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมา แล้วจะสอบไม่ได้ ไม่ว่าน้องๆ มีพื้นฐานเป็นเช่นไร...เราสามารถช่วยให้น้อง ๆ เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้แน่นอนค่ะ
นี่คือส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ
             เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jengชมรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ เพิ่มเติม>>>คลิ๊ก